Raplamaa Omavalitsuste Liidus käivitus haldussuutlikkuse projekt

Kas Raplamaal on otstarbekas omavalitsuste koostöö, ühistegevused, kohustuslikud koostööpiirkonnad või uued valdade ühinemised? Kas 2002.a. toimunud omavalitsuste ühinemised on olnud eesmärgipärased? Kas neist ühinemistest on midagi õppida ka teistel? Raplamaa omavalitsused otsivad koos teadlastega vastuseid neile ja paljudele teistele küsimustele.

Omavalitsuste jätkusuutlikkus, maakonna tasandi koostöö ja ühistegevus on omandamas ühasuuremat tähtsust. Raplamaal toimusid omavalitsuste vabatahtlikud ühinemised 2002.a., kuid nende liitumiste tulemuslikkust ei ole seni sügavamalt analüüsitud. Ühinemata omavalitsustes otsitakse just praegu võimalikke lahendusi – kas liituda naaberomavalitsusega või jääda omaette toimetama.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel koostati lähteülesanne ja seejärel rahastamistaotlus Euroopa Liidu ESF programmi „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“. Rahastamistaotlus tuli keerulise pealkirjaga – „Raplamaa omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamine nende võimekuse konsolideerimise kaudu“. Projekt sai Rahandusministeeriumist positiivse rahastamisotsuse ja nüüd on käivitunud ka projekti tegevused.

Raplamaa omavalitsuste ühisprojektis osalejate eesmärk on Rapla maakonnas 2002.a. toimunud omavalitsuste ühinemiste mõju analüüside abil kujundada visioon ja stsenaariumid omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Projekti lühikirjeldus