Raplamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2019-2022 on 7. novembrist kuni 21. novembrini 2018 avalikult välja pandud Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. Vastav teave on leitav ka kõikide valdade kodulehtedelt.

Ettepanekuid ja märkuseid saab arengustrateegia kohta esitada kuni 21. novembrini 2018 e-posti aadressile rol@raplamaa.ee.