Raplamaa tervise ja heaolu profiili ning järgnevaks neljaks aastaks tegevuskava koostamine on lõpusirgel

Tervise ja heaolu profiil on koondmaterjal, mis on vajalik inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Tervise- ja heaolu profiili koondatud materjalid annavad teavet ja oskusi suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu.

Terviseprofiile on maakonnas koostatud ja kasutatud aastast 2005. Viimase versiooni tegemine algas aprillis 2018.

Oma panuse selle dokumendi koostamisse on andnud väga paljude meeskondade ja  võrgustike inimesed. Siia on koondatud võimalike kättesaadavate uuringute andmed Raplamaa inimeste tervise ja paljude erinevate muude indikaatorite osas. Käsitletakse erinevaid tervisemõjureid, suur tähelepanu on pööratud laste ja noorte tervisele, aga samuti ka keskkonnale, tervislikule eluviisile, sotsiaalsele sidususele ja terviseteenustele.

Eelnõud on kättesaadavad siin.

21. veebruaril toimub Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogus Raplamaa tervise ja heaolu profiili ja tegevuskava kinnitamine.