Riigireformi Sihtasutus tutvustas Raplamaal oma töö tulemusi

14. mail 2018 asutatud ja üheks aastaks loodud Riigireformi Sihtasutus käis 15. märtsil Rapla Riigimajas tutvustamas oma ligi aastase töö tulemusi, mis peaksid andma sisendi riigireformi läbiviimist puudutavatele aruteludele Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus. Raplas jagasid mõtteid riigireformi kohta poliitik ja õigusteadlane Rait Maruste ja advokaat Kristel Urke.

Riigireformi arutelul Raplas osales ligi 30 huvilist. Rait Maruste ja Kristel Urke esitlesid kokkutulnutele valikut sihtasutuse ettepanekutest Põhiseaduse, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ametkondade, kohtuvõimu, kohalike omavalitsuste jpm kohta. Mitmete teemade puhul tekkis saalis elav arutelu.

Kodanikualgatuse korras loodud sihtasutus on seadnud eesmärgiks töötada välja ja kinkida Eesti Vabariigile tema 100. juubeliaastal riikluse uuendamise kava. Tulevikus peab Eestist saama hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast. Sihtasutuse töö tulemused on avaldatud veebilehel ja trükisena.

Kaheksa erakonda allkirjastasid 21. veebruaril 2019 ühismemorandumi, mis võtab riigireformi üheks 2019 – 2023 koalitsioonileppe poliitiliseks prioriteediks. Memorandumiga liitusid kõik Riigikogusse pääsenud erakonnad.