Uudised

Hariduse koostöövõrgustiku projekt lõppes. Tegevused aga alles algavad

31.03.2020

Raplamaa arengustrateegias lepiti kokku, et maakonna haridusasutuste koostöövõrgustiku loomine on üks olulisemaid tegevussuundi: „Eesmärk on luua maakonna haridusasutuste üks terviksüsteem, milles kõik koolid toimivad tihedas koostöövõrgustikus, eesmärgiga tagada kõigile õpilastele võimetekohane areng ja sujuv üleminek ühest haridusasutusest teise ja eelmiselt tasandilt järgmisele“.

Kas riigi-, valla- ja erakoolide, kohalike omavalitsuste ning ettevõtlusorganisatsioonide terviklik koostöövõrgustik tagab inimeste parema hakkamasaamise tööturul? Millised on haridusvaldkonna kõige olulisemad koostöövajadused, milline on hariduskorralduse ühistegevuse struktuur, et ühildada eri koolipidajate ja asutuste parim koostöövõimekus.

Loe edasi

Pöördumine Raplamaa inimeste poole

16.03.2020

Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Indrek Kullam, Rapla maakonna kriisikomisjoni esimees, Kehtna vallavanem

Eesti, nii nagu paljud maailma riigid, on välja kuulutanud eriolukorra, et võidelda koroonaviiruse Covid-19-ga. Vabariigi valitsus on välja kuulutanud eriolukorra ja kõik elanikud peavad täitma peaministri kui eriolukorra juhi poolt kehtestatud korraldusi.
Pärast eriolukorra väljakuulutamist on kogunenud maakonna ja valdade kriisikomisjonid, et koordineerida eriolukorraga seotud küsimuste lahendamist Rapla maakonnas ja valdades. Rapla maakonna kriisikomisjoni esimees on Kehtna vallavanem Indrek Kullam, konkreetsetes valdades vallavanem.

Loe edasi