Uuendatud on Raplamaa laste ja noorte abisaamise võimaluste kaardistus

2018. aastal koostasid Sotsiaalkindlustusamet ja Justiitsministeerium maakondadele laste ja noorte abisaamise võimlauste ja koostööpartnerite ülevaatliku dokumendi. Uuendasime need andmed ja dokument on leitav siit:Teenused Raplamaa lastele ja noortele 2020