Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas parimaid

18. veebruaril 2021 andis Raplamaa Omavalitsuste Liit välja Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel koos maakonna kuldse vapimärgi ja rahalise preemiaga. Tunnustati ka kolme inimest maakonna hõbedase vapimärgiga ja “Raplamaa õpib ja tänab” 2020 parimaid.

Lühikokkuvõtet tänugalast saab vaadata Youtubest.

Rapla Redel ja maakonna kuldne vapimärk

TIINA VALK – Kanada kontserni Lallemand Gruppi kuuluva Salutaguse Pärmitehas AS  pikaaegne tegevjuht. Rapla Redeliga kaasneva rahalise preemia 2500 eurot annetas Tiina Valk sihtotstarbelisena Kohila koolituskeskusele pillimängu salvestamiseks vajaliku tehnika soetamiseks.

Tänaseks on ettevõtte töötajaskond kahekordistunud, ulatudes 175 inimeseni.  Käive on aastas 75 miljonit eurot. Salutaguse Pärmitehasest on saanud tipptasemel biotehnoloogia ettevõte, mis teeb igapäevast koostööd teadusasutustega. Ettevõte kavatseb jätkuvalt panustada innovatsiooni ja keskkonnahoidu. Tiina Valk on Raplamaa patrioot, kes osaleb kogukondlikes algatustes, võtab ettevõttes lahkesti külalisi vastu nii lähemalt kui kaugemalt, on avatud koostööle nii haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse kui arenduskeskusega, toetab rahaliselt kohalikke ettevõtmisi.

Rapla Redeliga kaasneva rahalise preemia soovib Tiina Valk annetada sihtotstarbelisena Kohila koolituskeskusele pillimängu salvestamiseks vajaliku tehnika soetamiseks.

„Rapla maakonna hõbedane vapimärk“ antakse inimesele, kes pikaajalise silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule ning toonud maakonnale au ja tunnustust.

Rapla maakonna hõbedane vapimärgi laureaat on Rapla kesklinna kooli kauaaegne muusikaõpetaja Eha Meidla        

Eha Meidla  on alates 1978. aastast Rapla Kesklinna Kooli muusikaõpetaja. Palju tuntust on toonud Eha andekad õpilased, kes on väga edukalt esinenud Eesti ja ka rahvusvahelistel muusikaolümpiaadidel. Eha on aktiivselt osalenud Eesti muusikaõpetuse põhimõtete kujundamisel ja olnud muusikaõpetuse ainekava töörühma liige. Koos Kulla Aavikuga on ta kirjutanud raamatu „Huvitavaid ülesandeid põhikooli muusikaõpetuse tundi“. Ta on juhendanud korraga mitmeid vokaalringe, Rapla meeskoori, Alu naiskoori ja Kehtna segakoori Corvus.

Rapla maakonna hõbedane vapimärgi laureaat on Mahtra talurahvamuuseumi teadur ja peavarahoidja Rait Talvoja

Rait Talvoja töötab alates aastast 2000 Mahtra Talurahvamuuseumis. Kahekümne aasta jooksul on ta pälvinud kolleegide, muuseumikülastajate ja kõigi temaga koostööd teinud inimeste austuse ja lugupidamise. Ta on asendamatu muuseumikogude kujundamisel ja tutvustamisel, olles väga täpne, samas loominguline ja originaalne.

Rait Talvoja kultuuri- ja ajalooteadmised on mitmekülgsed, eriti hästi tunneb ta talurahva- ja maakultuuri, tal on hea ülevaade kõigist Rapla maakonna piirkondadest erinevatel ajalooperioodidel. Tõeline autoriteet on Rait genealoogias, tehes head koostööd nii Rapla maakonna kui Eesti Genealoogia Seltsi suguvõsauurijatega.

Rapla maakonna hõbedane vapimärgi laureaat on Kaiu laskurklubi treener Liivi Erm

Liivi Erm on staažikas laskespordi treener ja tema käe all treenivad Rapla valla noored, kes on tulnud kõrgetele kohtadele erinevatel võistlustel. Tema heasüdamlik suhtumine noortesse näitab seda, et treeningrühmade koosseisud on noori täis. Liivi on treenerina järjekindel, distsiplineeriv, inspireeriv, heasüdamlik ja sõbralik. Liivi on olnud terve elu ise tegelenud laskespordiga, tema nimel on mitmeid rekordeid ja medalikohti. Liivi on aastaid olnud erinevate laskespordi võistluste korraldajaks nii Rapla vallas kui ka üle Eesti suurvõistlustel. Tänu Liivile hoitakse laskesporti kõrgel tasemel Rapla vallas ja terves maakonnas.

Pildil (vasakult) Eha Meidla, Rait Talvoja, Tiina Valk ja Liivi Erm

Raplamaa kuldse rinnamärgiga tunnustati Raplamaa 2020 aasta õppeasutuse juhti Anu Nigeseni.

Anu Nigesen on alles kujuneva ja pidevalt areneva Kohila Mõisakooli direktor, kes leiab ootamatutele olukordadele toimivad lahendused. Tänu temale on Kohila Mõisakool muutunud Kohila kogukonna loomulikuks osaks. Kolleegide seas on Anu väga hinnatud. Ta on südamlik ja empaatiline, soe ja pühendunud, toetab ja aitab, on alati olemas. Anu proovib alati leida lahendusi, mis toimiksid kõigi jaoks.

Anu Nigesen sai hariduskomisjonis kõige paremad hinded ja Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustab teda kui Raplamaa 2020 aasta õpetajat ning  annab Raplamaa kuldse rinnamärgi.

Tunnustuse pälvisid samuti:

Aasta lasteaiaõpetaja  
Mai Pärt, Kehtna lasteaed Siller

Aasta klassiõpetaja  
Elin Kiin, Hagudi Põhikool

Aasta klassijuhataja  
Tarmo Härma, Hagudi Põhikool

Aasta põhikooli aineõpetaja 
Lea Edminster, Kohila Mõisakool

Aasta gümnaasiumiõpetaja 
Õnne Rõõmus, Kohila Gümnaasium

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja 
Joonas Kiri, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Aasta huvialaõpetaja  
Anne Paluoja, Rapla Kesklinna Kool, Raikküla Kool

Aasta tugispetsialist  
Liina Kikas, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Aasta haridustegu
Maapiirkonna koolide õpilastele looduslabori rajamine, Kohila Gümnaasium

Aasta hariduse sõber   
Allan Kirspuu, Polstertehnik OÜ