Kohaliku omaalgatuse programmist said 2021 sügisel toetust 12 projekti

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvooru laekus 25 projektitaotlust, millest 22 läks hindamisele.

Taotlusi hindas 24. novembril KOP hindamiskomisjon. Komisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus peale arutelu 3. detsembril 2021 otsuse nr 303 ja 7. detsembril 2021 otsuse nr 315, milledega toetatakse täies mahus või osaliselt 12 projekti.

Toetusi oli 2021. aasta sügisvoorus jagada kokku 26 600 euro ulatuses.

Toetatud projektide nimekiri on avaldatud ROL kodulehel.