Uus maakonna arengustrateegia tegevuskava läks volikogudesse

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 22.12.2021 vastu Raplamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2022-2025. Tegevuskava eelnõu on saadetud vallavolikogudesse tagasisideks ja kinnitamiseks. Tagasisidet ootame jaanuarikuu lõpuni. Tegevuskava kinnitamine on plaanis veebruaris 2022.