Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 on volikogudes

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 17. veebruaril vastu volikogudes esimesel lugemisel laekunud ettepanekute alusel täiendatud Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 ning saatis need heakskiitmiseks volikogudesse. Eeldatavasti kiidavad kohalikud omavalitsused dokumendid heaks märtsikuu volikogu istungitel ning alates 1. aprillist saab maakonnas toimetada juba uute arengudokumentide alusel.

Arengustrateegia ja tegevuskava eelnõud on nähtavad ROL kodulehel. Samuti on aprillikuu algusest samast kättesaadavad ka volikogude poolt kehtestatud dokumendid.