Raplamaa terviseprofiil 2023 ja tegevuskava aastani 2026

Täna kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu maakonna terviseprofiili dokumendi koos nelja-aastase tegevuskavaga.

Profiili protsess kestis terve aasta, sisendid andsid väga paljud koostööpartnerid ja tervise ning turvalisuse meeskondade liikmed.

Profiil annab väga hea ülevaate Raplamaa rahva tervislikust seisundist, teenustest ja muudest võimalustest. Tegevuskava annab ülevaate sekkumisplaanidest.

Maakonna profiiliga paralleelselt valmisid ka omavalitsuste terviseprofiilid ning tegevuskavad, mis on peatselt kättesaadavad.

Suur aitäh kõikidele, kes oma panuse andsid!

Rapla maakonna terviseprofiil 2023

Rapla maakonna terviseprofiili tegevuskava 2023-2026