Kogutakse annetusi austuskivi rajamiseks Raplamaa metsades võidelnud ja seal langenud metsavendadele

80 aastat tagasi, teise maailmasõja lõppedes, läksid tuhanded inimesed Eestimaal metsadesse või asusid end muudes tingimustes varjama. Metsavendade koguarvuks on arvatud 15 000, nendest 2002 kohta on teada, et nad hukkusid kas metsas või sunnitöölaagrites. Nemad olid need inimesed, kes ei alistunud vene võimule, võitlesid Eesti vabaduse eest. Meie kohus on mäletada nende inimeste võitlust suure vaenlasega.

Raplamaal on käimas algatus, et koguda raha Rapla kiriku parki metsavendade austuskivi rajamiseks. Austuskivi alus on maakivist, millele kinnitatakse pronksist maakonna valdade kujutised, millele on graveeritud 1938. aasta haldusjaotuse järgsed valdade kontuurid. Iga valla kontuuridesse on graveeritud selles piirkonnas võidelnud ja metsas või vangistuses hukkunud metsavendade nimed.

Austuskivi makett kavandatavas asukohas

Austuskivi maksumus on 31 000 eurot.

Soovijad saavad annetused kanda Tsiviilkaitse seltsi kontole EE342200221086290930, kirjutades selgitusse “MÄLETAN”.

Annetada saab ka  lingi kaudu või skanneerides QR koodi:

Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse, et nende panust saaksid järgnevad põlvkonnad meeles pidada.

Austuskivile graveeritavate metsavendade nimekiri on koostatud arhiivi ja kohalike elanike abiga. Korraldajad on tänulikud iga märkuse, paranduse või täienduse eest. On äärmiselt oluline, et mälestusmärgil ei jäädvustataks juhuslikke nimesid, kellel ei olnud vastupanuvõitlusega pistmist või, mis veel halvem, ununeks keegi, kes väärib mäletamist.

Metsavendade nimekiri

Kontakt: paka.sepp@gmail.com.