Arengufond

Arengufondi tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab taotlusi vastu kaks korda aastas:  10. jaanuaril ja 10. mail.

Enne taotluse esitamist tutvu projektide rahastamise põhimõtetega.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ROLile eraldatud vahendite jagamine toimub ROLi hindamiskomisjoni kaudu.