Hindamine

Raplamaa Omavalitsuste Liidu sihtkapitali “Arengufond” projektitaotlusi hindab selleks ROL juhatuse poolt moodustatud kaheksaliikmeline hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad igast maakonna kohalikust omavalitsusest 2 esindajat.

Komisjon moodustati 25.01.2024. Teave komisjoni koosseisu kohta on avaldatud ROL kodulehel.

Taotluste hindamine toimub vastavuses sihtkapitali „Arengufond“ projektitaotluste hindamise metoodikale, mis on kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku otsusega 11.01.2024.

HINDAMISKOMISJONI INFOPÄEV TOIMUB 5. VEEBRUARIL KELL 11.00-12.00.

Komisjoni ettepaneku alusel langetab 07.03.2024 ROL juhatus otsuse taotluste rahastamise, osalise rahastamise või rahastamata jätmise kohta.