Hindamine

Raplamaa Omavalitsuste Liidu sihtkapitali “Arengufond” projektitaotlusi hindab selleks ROL juhatuse poolt moodustatud kaheksaliikmeline hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad igast maakonna kohalikust omavalitsusest 2 esindajat.

Komisjon moodustati 25.01.2024. Teave komisjoni koosseisu kohta on avaldatud ROL kodulehel.

Taotluste hindamine toimub vastavuses sihtkapitali „Arengufond“ projektitaotluste hindamise metoodikale, mis on kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku otsusega 11.01.2024.