Rahastamise põhimõtted

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab taotlusi vastu üks kord aastas:  1. veebruaril

Toetamise üldised põhimõtted:

  • Arengufond toetab Raplamaa arengu seisukohalt oluliste ühisürituste ning arenguprojektide korraldamist ja läbiviimist
  • Arengufond eelistab piirkonna mainele, arengule ja koostööle soodustavaid projekte
  • Arengufond ei toeta toitlustust, inventari soetamist, remondi-, ehitus- ja renoveerimistöid

Arengufondi projektide vastuvõtmine, hindamine, rahastamine ja aruandlus toimub vastavalt Arengufondi nõukogu otsusele 24.05.2019 nr 14.

Arengufond on paika pannud, millised on projektide abikõlbulikud tegevused ja abikõlbulikud kulud. Teisi tegevusi ega kulutusi ei toetata.

Taotlemise juures tuleb silmas pidada:

  • Projektile tuleb lisada hinnapakkumised nende kuluridade kohta, mille summa ületab 300 eurot
  • Vähendatud toetuse eraldamisel esitab toetuse saaja Arengufondile täpsustatud projekti eelarve
  • Projekti kuluperiood on 1. veebruar – 31. jaanuar
  • Aruanne tuleb esitada projekti lõppkuupäevaks

Taotlus esitatakse digiallkirjastatult e-postigaarengufond@raplamaa.ee

BLANKETID