Rahastamise põhimõtted

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab taotlusi vastu üks kord aastas:  1. veebruaril

Toetamise üldised põhimõtted:

  • Arengufond toetab Raplamaa arengu seisukohalt oluliste ühisürituste ning arenguprojektide korraldamist ja läbiviimist
  • Arengufond eelistab piirkonna mainele, arengule ja koostööle soodustavaid projekte
  • Arengufond ei toeta toitlustust, inventari soetamist, remondi-, ehitus- ja renoveerimistöid

Arengufondi projektide vastuvõtmine, hindamine, rahastamine ja aruandlus toimub vastavalt Arengufondi nõukogu otsusele:
AF projektide vastuvotmise kord ja jaotuspohimotted

AF taotluste hindamise kriteeriumid

Arengufondi toetusele on kehtestatud alammäär 600 eurot, ülemine piir on 12500 eurot. Omafinantseerimine ja/või kaasfinantseerimine minimaalselt 30%.

Taotlemise juures tuleb silmas pidada:

  • Projektile tuleb lisada hinnapakkumised nende kuluridade kohta, mille summa ületab 300 eurot
  • Vähendatud toetuse eraldamisel esitab toetuse saaja Arengufondile täpsustatud projekti eelarve
  • Projekti kuluperiood on 1. veebruar – 31. jaanuar
  • Aruanne tuleb esitada projekti lõppkuupäevaks

Taotlus koos lisadega saata digiallkirjastatult ekirjaga AFtaotlused@raplamaa.ee

BLANKETID