Kriisideks valmisolek kogukonna tasandil

Elanikkonna kaitsest on räägitud juba mitmeid aastaid, kuid mitte kunagi varem pole olnud tõeline kriisiaeg nii käegakatsutav kui praeguses ärevas maailmas.
Rapla maakonna turvalisuse nõukogu kutsub üles kõikides omavalitsustes kogukondi kaardistama oma ressursse toimetulekuks kriisiolukordades.

Kohalik omavalitsus koostöös külade teema eest vastutajatega saab kaardistada ära oma valla kogukonnad – võimalik, et need on tavapärased kogumid, kuid ehk on mõistlik vaadata  ka spetsiifilisemalt külasid ja kante – kui tekib kriis, siis kes hoiavad kokku ja kes saab keda aidata. Seejärel peaksid kõik sellised kogukonnad vaatama enda sisse ja kaardistama ära oma võimalused ja ressursid. Kaardistuse ühele lehele saab koondada kõik vajalikud kontaktid, mida saab jagada oma kogukonna kõikide liikmetega. Hinnake ära ka oma probleemid ja koostage väike plaan, kuidas kriisideks valmis olla.

Rapla maakonna turvalisuse nõukogu paneb boonuseks välja  väikese auhinnafondi parimatele praktikatele, mis oleks heaks eeskujuks kõigile. Auhinnafondi suuruseks on 1000 eurot.
Kõige suurem kasu sellest saab olla aga kohalikele elanikele – teadlik lähenemine suurendab turvatunnet ja annab võimalused valmistada inimesed ette ohuolukordadeks.

Plaanid esitada kohalikule omavalitsusele 1. septembriks 2022. a.

Kohaliku omavalitsuse kriisikomisjon valib välja parimad praktikad ja esitab need omakorda maakonna turvalisuse nõukogule. Kõiki parimaid praktikaid jagame laiemalt!

KRIISIDEKS-VALMISOLEKU-KAARDISTUS-2022