Raplamaa arengukonverents 2018

Raplamaa arengukonverents 2018

Raplamaa arengukonverents toimus 15. novembril 2018 Rapla riigimaja suures saalis. Kutse said asjassepuutuvad ministeeriumid ja riigiametid, naabermaakonnad, Raplamaa vallavolikogude liikmed, vallavalitsused, Raplamaa arengustrateegia koostamises osalenud ning tervise ja turvalisuse maakondliku võrgustiku inimesed. Samuti kuulutati konverentsi toimumine välja meediakanalites. Lõppkokkuvõttes osales konverentsil kokku 81 inimest.

Konverentsil seati peaeesmärgiks Raplamaa arengustrateegia ja terviseprofiili tutvustamine avalikkusele. Ühtlasi oli tegemist maakonna arengustrateegia avaliku aruteluga.

Päeva modereeris Märt Treier.

Märt Treier on tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja. Praegu tegeleb ta rohkem koolitamise, meedia suhtlusoskuste lihvimise ning konverentside korraldamise ja juhtimisega kümnete avaliku ja erasektori institutsioonide ja ettevõtete tellimusel. Tema parimaks meeshääleks hääletatud häält on kuulda ka Vikerraadios, hommikuprogrammis Vikerhommik.

PÄEVAKAVA

09.30 – Tervituskohv ja osalejate registreerimine

10.00 – Avasõnad (Heiki Hepner, Kohila vallavanem, ROL juhatuse esimees)

10.10 – Tuleviku sõlmküsimused ja ellujäämisstrateegiad (Ott Pärna, ettevõtja, arenguökonomist ja ühiskonnategelane)

Ott Pärna on mitmete ettevõtete ja vabaühenduste juhatuse liige. Ta veab eest Eesti välismajanduspoliitika koostööplatvormi ja riigireformi mõttegruppi. Varasemalt on ta olnud Eesti Arengufondi käivitaja ja juhatuse esimees. Ott Pärna on ka Eesti Majandusmõtlejate klubi käivitaja ja eestvedaja.

11.00 – Liikuvuse tulevik ja kuidas see muudab meie maailma (Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli professor)

Dago Antov on Tallinna Tehnikaülikooli Logistikainstituudi transpordiplaneerimise professor. Paralleelselt töötab ta Eesti vanimas professionaalses transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse konsultatsioonifirmas Stratum OÜ. Lisaks Tehnikaülikoolile on ta õpetanud ka Tartu Ülikoolis ja Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis

12.00 – Lõunapaus

12.45 – Raplamaa rahva tervis ja turvalisus: tervise- ja heaoluprofiili tutvustus (Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist)

Ülle Laasner on tervisedenduse valdkonnaga Raplamaal tegelenud ligi 20 aastat. Tema vedamisel sai Raplamaa esimesena Eestis turvalise maakonna tiitli ja liikmesuse Safe Community võrgustikus. Ta on olnud pikka aega tegev kohalikus poliitikas ning erinevate vabaühenduste vedajaks. 2010. aastast alates on Ülle koostanud maakonna terviseprofiili ja vastavat tegevuskava.

13.15 – Rapla maakonna arengustrateegia tutvustus (Tavo Kikas, Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht)

Tavo Kikas on regionaalse arengu ja planeerimise valdkonnas olnud tegev üle 20 aasta – algselt Rapla Maavalitsuses, seejärel Siseministeeriumis ja Rahandusministeeriumis ning nüüd Raplamaa Omavalitsuste Liidus. Selle aja jooksul on ta koostanud mitmeid tulevikudokumente – alates küla arengukavast kuni üleriigilise planeeringuni Eesti 2030+.

14.15 – Tulevikudebatt

Debatti juhib Märt Treier, osalevad riigi ja kohaliku tasandi arvamusliidrid:

Laine Randjärv, Riigikogu liige

Laine Randjärv on poliitik ja muusikapedagoog, Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu liige, endine kultuuriminister. Ta kuulub Eesti Reformierakonda alates 2002. aastast. Laine Randjärv on Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees. Ta on ka endine Tartu linnapea.

Artur Talvik, Riigikogu liige

Artur Talvik on poliitik, filmiprodutsent ja stsenarist. 2015. aastal valiti Artur Talvik Riigikogusse. Ta kuulus varasemalt Vabaerakonna fraktsiooni koosseisu, praegu aga enam mitte. Ta on Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees. Elurikkuse erakonna üks asutajaid.

Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimees

Heiki Hepner on olnud tegev nii poliitikas kui metsanduses. Ta elab Raplamaal juba alates 1991. aastast. Heiki Hepner on kuulunud pikalt Kohila Vallavolikogu koosseisu ja on praegune Kohila vallavanem. Heiki Hepneril on hetkel veel pooleli metsanduse doktoriõpingud.

Piret Minn, Rapla vallavanem

Piret Minn on põline raplakas. Piret Minn oli 2008-2017 Akzo Nobel Baltic AS (endine ES Sadolin) peadirektor. Ta töötas samas ettevõttes juba alates 1984. aastast. Eelmise aasta sügisel valiti Piret Minn ühinenud Rapla valla vallavanemaks.

Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli professor

15.30 – Konverentsi lõpetamine ja ühine koogi söömine

 

Raplamaa Arengukonverentsi käigus lisandus Raplamaa arengupuule ka uusi õunu.