Majandusaasta aruanded

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu kinnitas oma 26. aprilli 2018 otsusega nr 15 ROL 2017. a majandusaasta aruande.