Raplamaa valdade lood vanadel fotodel

Mis maa see on, siin pole ühtki mäge
vaid metsad lõputud ja laukasood,
kuid siinne rahvas täis on imeväge
ja kummalised nende laululood…
/Peeter Volkonski sõnad laulule „Mis maa see on?“/

Raplamaa omavalitsused on koostöös saanud raamatukaante vahele tükikese ajalugu. „Raplamaa valdade lood vanadel fotodel“ jutustab lugusid läinud sajandi esimesest neljakümnest aastast. Mõni lugu on ka ülemöödunud sajandist. Vanad pildid pajatavad lugusid inimestest ja nende igapäevastest tegemistest. Argitegemiste vahele mahuvad ka pidupäevased sündmused – paraadid ja laulupäevad, pulmad ja varrud … Selles raamatus on ka vanade majade lood. Nii nagu inimesed, ei ole ka majad igavesed. Ajahammas on teinud oma töö. Vanade külade ja alevite üldvaadetes võib leida siiski üksikuid pidepunkte, et neid kohti ära tunda.

Vanade fotode ja lugude valiku tinglikuks aluseks on praeguste omavalitsuste piirid. Tinglikuks tuleb praegusi halduspiire pidada selles mõttes, et tolle endise ja tänase vahele on jäänud hulk poliitilisi ümberkorraldusi, mis on lõhkunud nii inimeste argipäevast elu, harjumuspärast suhtlusvõrgustikku kui ka kogu rahva identiteeti ehk enesemääratlust.

Raamatu „Raplamaa valdade lood vanadel fotodel“ koostamisse on panustanud üle neljakümne inimese – vanade fotode omanikud, tekstide ja pildiallkirjade koostajad, head nõuandjad ja faktide täpsustajad. Sellesse raamatusse mahtus pisut üle 200 foto. Fotode töötluse, raamatu kujunduse, lugude tõlkimise, trükiks ettevalmistamise ja trükkimise teostas KUMA kirjastus. Raamatut on trükitud 1600 ja neist 30 eksemplari on nummerdatud.

„Raplamaa valdade lood vanadel fotodel“ raamatut esitleme teisipäeval, 18. juunil kell 14.00 Raikküla mõisa peahoone tagaaias.

Raamatu koostajad loodavad, et vanade fotode lood on aitavad mõista ajakulgu ning meie esivanemate imeväelisi tegemisi.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Silvi Ojamuru