Arengufond

Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi (reg.kood 90005544) tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab projektitaotlusi vastu üks kord aastas – 1. veebruaril. Taotlus koos lisadega saata digiallkirjastatult emailile AFtaotlused@raplamaa.ee
Kui taotluse esitamise päev satub nädalavahetusele, siis esitatakse taotlus esmaspäeval. Enne taotluse esitamist tutvu AF projektide vastuvõtmise korra ja jaotuspõhimõtetega

Blanketid

Arengufondile tuleb esitada üks hinnapakkumine, kui küsitava summa suurus on rohkem kui 300 eurot. Fond võib juurde küsida täiendavalt võrreldavaid hinnapakkumisi.

Arengufondi toetusele on kehtestatud alammäär 600 eurot, ülemine piir on 12500 eurot. Omafinantseerimine ja/või kaasfinantseerimine minimaalselt 30%.

Kui Arengufondist toetust saanud projekt ei saa õigeaegselt teostuda või lükkub edasi teist mitteolenevatel põhjustel, siis võtke ühendust Arengufondi kontaktisikuga. Selleks võib saata ekirja arengufond@raplamaa.ee või helistada 5349 3396.