Arengufond

Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi (registrikood 90005544) tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab projektitaotlusi vastu üks kord aastas – 1. veebruaril. Taotlus koos lisadega saata digiallkirjastatult emailile AFtaotlused@raplamaa.ee
Kui taotluse esitamise päev satub nädalavahetusele, siis esitatakse taotlus esmaspäeval.

RAHASTAMISE PÕHIMÕTTED

Blanketid

Kui Arengufondist toetust saanud projekt ei saa õigeaegselt teostuda või lükkub edasi teist mitteolenevatel põhjustel, siis võtke ühendust Arengufondi kontaktisikuga. Selleks võib saata e-kirja silvi.ojamuru@raplamaa.ee või helistada 504 7988.