Arengufond

Arengufondi tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Alates 2020. aastast võtab Raplamaa Omavalitsuste Arengufond projektitaotlusi vastu üks kord aastas

 1. veebruaril

Kui taotluse esitamise päev satub nädalavahetusele, siis esitatakse taotlus esmaspäeval.

Enne taotluse esitamist tutvu projektide rahastamise põhimõtetega

Blanketid

Arengufondile tuleb esitada üks hinnapakkumine, kui küsitava summa suurus on alates 300 eurot. Fond võib juurde küsida täiendavalt võrreldavaid hinnapakkumisi.