Arengufond

Arengufondi tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtab taotlusi vastu kaks korda aastas:  10. jaanuaril ja 10. mail.

Enne taotluse esitamist tutvu projektide rahastamise põhimõtetega, mis on kinnitatud nõukogu otsusega  21.11.2018 nr 8.

Arengufondile tuleb esitada üks hinnapakkumine, kui küsitava summa suurus on alates 300 eurot. Fond võib juurde küsida täiendavalt võrreldavaid hinnapakkumisi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ROLile eraldatud vahendite jagamine toimub ROLi haridusprojektide hindamiskomisjoni kaudu.