Arengufond

Arengufondile laekus 2020. aastal 44 taotlust, millest toetati 34. Mõned lepingud sõlmiti ära, kuid paljud projektid lükkusid edasi ja osad jäid ära seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu. Praeguseks on projektijuhid teatanud fondile muudatustest ja nõukogu vaatas kõik projektid eraldi läbi. Otsustati, et kõik uuenduste taotlused rahuldatakse. Lepingud allkirjastatakse vastavalt sellele, millal üritus toimub. Mõnede projektide toimumise tähtajad lükkuvad 2021. aastasse, millede summa hoitakse fondi arvel ja leping sõlmitakse järgmisel aastal.

Eriolukorra mõju lepingu täitmisele
Pooled arvestavad sellega, et Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldusega nr 76 seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu võib mõningate tegevuste elluviimine viibida, mis võib edasi lükata projekti elluviimist ja aruande esitamist.

Kui Arengufondist toetust saanud projekt ei saa õigeaegselt teostuda või lükkub edasi teist mitteolenevatel põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), siis võtke palun ühendust Arengufondi kontaktisikuga. Selleks võib saata ekirja arengufond@raplamaa.ee või helistada 5349 3396. 

Arengufondi tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

Alates 2020. aastast võtab Raplamaa Omavalitsuste Arengufond projektitaotlusi vastu üks kord aastas 1. veebruaril. 

Kui taotluse esitamise päev satub nädalavahetusele, siis esitatakse taotlus esmaspäeval.

Enne taotluse esitamist tutvu projektide rahastamise põhimõtetega

Blanketid

Arengufondile tuleb esitada üks hinnapakkumine, kui küsitava summa suurus on alates 300 eurot. Fond võib juurde küsida täiendavalt võrreldavaid hinnapakkumisi.