Arengufond

Arengufondi tegevuse eesmärk on maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja kasutamise korraldamine.

TULEMAS ON MUUDATUS!

Alates 2020. aastast hakkab Raplamaa Omavalitsuste Arengufond võtma taotlusi vastu

ÜKS KORD AASTAS – 1. veebruaril

Enne taotluse esitamist tutvu projektide rahastamise põhimõtetega

Arengufondile tuleb esitada üks hinnapakkumine, kui küsitava summa suurus on alates 300 eurot. Fond võib juurde küsida täiendavalt võrreldavaid hinnapakkumisi.