Kultuur

Raplamaa Omavalitsuste Liidu  üks olulisi eesmärke on säilitada ja edendada maakonna kultuuritraditsioone. Kultuurialase maakondliku tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu eesmärgil korraldame ja koordineerime Rapla maakonna kultuurialast ühistegevust, maakondlike rahvakultuuri-, spordi‑, õpilas- ja noorsooalaste ühisürituste läbiviimist.

Koostöös maakondlike ja vabariiklike kultuuriühendustega, aitame kaasa maakonna identiteedi teadvustamisele ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamisele ning kaitsmisele.

Koordineerime maakonna kultuuriinfo levikut seda kogudes, säilitades, luues ja vahendades.