Uudised

Valdade ühine liikuvusuuring valmis

14.06.2021

1. juunist 2020 kuni 31. maini 2021 toimus maakonnas Kohila Vallavalitsuse vedamisel Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt „Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine“. Projekti partneriteks olid Kehtna Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus. Kõik neli panustasid projekti ka rahaliselt.

Liikuvusuuring viidi läbi Rapla maakonna kõigis neljas kohalikus omavalitsuses. Uuringut viis läbi valdkonnas kogenud Tallinna Tehnikaülikool.

Loe edasi

ROL ja RAEK uurivad Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonda

02.06.2021

25. mail toimus projekti “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs” avakoosolek, kuhu oli kaasatud nii projektimeeskond kui Raplamaa kohalike omavalitsuste esindajad. Uuringu fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast, seda nii olemasolevate ettevõtete laienemise kui ka uute investeeringute ligimeelitamise võtmes. Analüüs on sisendiks maakonna strateegia uuendamisele ja hiljem seeläbi kohaliku ettevõtluskeskkonna ning regionaalarengu toetuste kaasamisele järgnevatel aastatel.

Loe edasi

Hea tahte lepe

18.05.2021

Kaksteist osapoolt allkirjastasid eelmisel nädalal Raplamaa Spordiakadeemia stardikonverentsi ajal hea tahte leppe, väljendades oma tahet ja valmisolekut  aidata kaasa laste ja noorte liikumisaktiivsuse edendamisele, tervete eluviiside väärtustamisele ja saavutusspordi arendamisele Rapla maakonnas.

Loe edasi

TULE RAPLAMAA SPORDIAKADEEMIA JUHIKS!

10.05.2021

ROLi juhatus otsustas 7. mai koosolekul konkursi tähtaega pikendada. 

Kui soovid ainulaadset kogemust teenäitajana noortespordi arengus ja uue võrgustiku loojana, oled avatud uutele mõtetele ja koostööaldis, tahad anda olulise panuse laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamisse, anda sisu uuele, maakondliku spordiakadeemia kaubamärgile ning luua uusi võimalusi noortele tippsportlastele Raplamaal, siis TULE RAPLAMAA SPORDIAKADEEMIA JUHIKS!

Huvi korral esita avaldus, CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 1. juuniks 2021!

Loe edasi

Veel kord KOP-st Raplamaal 2021

28.04.2021

Vastavalt riigihalduse ministri määruses pandud kohustusele tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu reedel, 23. aprillil otsuse rahasummade osas, mis lähevad 2021. aastal jagamisele Rapla maakonnas. Täiskogu otsustas 2021 kevadvoorus jagada 39 901 eurot (60%) ja sügisvooru tarbeks jätta 26 600 eurot (40%).

Tuletame veelkord ka meelde, et veel viimaseid päevi on Raplamaa kohalikel kogukondadel võimalik e-toetuse keskkonnas esitada projektitaotlusi KOP 2021. aasta kevadvooru! Taotlused tuleb esitada enne 30. aprilli 2021 kella 16.30. Lähem informatsioon selle kohta on Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse RAEK kodulehtedel.

Loe edasi

TULE RAPLAMAA SPORDIAKADEEMIA JUHIKS!

13.04.2021

Kui soovid ainulaadset kogemust teenäitajana noortespordi arengus ja uue võrgustiku loojana, oled avatud uutele mõtetele ja koostööaldis, tahad anda olulise panuse laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamisse, anda sisu uuele, maakondliku spordiakadeemia kaubamärgile ning luua uusi võimalusi noortele tippsportlastele Raplamaal, siis TULE RAPLAMAA SPORDIAKADEEMIA JUHIKS!

Huvi korral esita avaldus, CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 3. maiks 2021!

Loe edasi