Uudised

Millised on Thea Paluoja mõtted vahetult enne Raplamaa laulu-ja tantsupidu?

28.05.2024

Alati energiline Thea Paluoja

Juba 8. juunil toimub Raplamaa laulu- ja tantsupidu “Rõõm elust endast”.  Laulupeo üld- ja kunstiline juht Thea Paluoja jagab oma mõtteid ning räägib peo ettevalmistusprotsessist.

Olen selleaastase Raplamaa Laulu- ja Tantsupeo “Rõõm elust endast” laulupeo üldjuht (kunstiline juht).
Olen sellesse rolli meie maakonnapidude juures sattunud mitmed viimased peod. Põhjus ehk vast see, et töötan igapäevaselt kõikide kooriliikidega. Lisaks veel ka eelkooliealiste koor.
Nendega me veel laulupeol ei osale. Samuti on üks minu suurimaid harrastusi lauluseadete tegemine ja kuna raha on teadaolevalt väga vähe, siis väljast neid sisse osta ei lase meie rahakott.

Loe edasi

22. mail toimus Rapla Kultuurikeskuses Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt

28.05.2024

22. mail Rapla Kultuurikeskuses toimunud Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtul sai kokkuvõtteid teha õppeaasta jooksul toimunud olümpiaadidest ja õpilasvõistlustest. Tublisid olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel osalejaid oli seekord 138 ja õpetajaid, kes neid juhendasid 90. Kõik parimad ainetundjad said tunnustuseks tänukirja ja spetsiaalse kujundusega meene ning õpetajad lille. AHHAA teatusteater andis etenduse „Avasta valgus“, mis tekitas publikus elevust, aga andis ka teadmisi juurde. Lõpuks said kõik maiustada kringliga.

Loe edasi

TAI: kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

23.05.2024

2023. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) Eesti kohalike oma­valit­suste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse olukorda.

Selgus, et üle 70% juhtidest ja spetsialistidest usub, et kohalikul omavalitsusel (KOV) on paikkonnas rahvatervishoiu kujundamises keskne roll, kuid rahaliselt endale nii suurt koormust võtta ei suudeta – peamise takistava tegurina (66% juhtidest) valdkonna arendamisel peetakse just finantsvahendite nappust.

Aastatel 2021–2022 KOVis päevakorral olnud teemadest tegeleti kõige sagedamini inimeste liikumisega, vaimse tervise ning tervishoiu- ja/või sotsiaalteenuste arendamisega. Ajas on vähenenud teavitustegevuste osakaal ning tõusnud pikaajalisemate ennetus- ja edendustegevuste elluviimine. Ühtlasi on infoallikate ning ennetustegevuste ja teenuste valikul tunnetuslike ja kogemuslike (kohalike ekspertide kogemused, sihtrühma arvamus) aspektide kõrval muutunud samaväärselt oluliseks paikkonnapõhised andmed ning tegevuste mõju hindavad uuringud.

Loe edasi

TAI: Algab narkootikumide tarvitamise veebiuuring 

22.05.2024

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib Eestis läbi veebiuuringu, mille eesmärk on saada täpsem ülevaade inimeste narkootikumide tarvitamise sageduse, koguste, hankimise viiside, tarvitamise põhjuste jt narkootikumide tarvitamisega seotud aspektide kohta.  

Uuringus on oodatud osalema vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul narkootikume tarvitanud. Vaatluse all on kanepitooted, kokaiin, ecstasy/MDMA, amfetamiin, metamfetamiin, ketamiin, uued psühhoaktiivsed ained ja heroiin. Veebiuuringus osalemine on anonüümne ja vabatahtlik. Küsimustik asub EUSurvey keskkonnas ja on Eestis saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Küsimustikule saab vastata alates tänasest, 21. maist orienteerival viie nädala jooksul.

Loe edasi

Mini-Äkk ohutusõppus toimub juba 4. juunil Laukataguse Puhkekeskuses

22.05.2024

4. juunil toimub Laukatagusel juba 16. korda 6ndate klasside ohutuslaager uue nimega Mini-Äkk (endine Kaitse end ja aita teist ehk KEAT). Raplamaa on Eestis veel ainus maakond, kus selline turvalisuse valdkonna koostööl põhinev ettevõtmine veel toimub. Elanikkonnakaitse ja ise hakkama saamine ohuolukorras on eriti tänasel päeval eriti oluline, seda enam peaks taolised tegevused jätkuma!

Loe edasi

Kohtusid maakonna sotsiaaltöötajad

22.05.2024

Projekti “„Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi  koordinatsioonimudeli jätkurakendamine Raplamaal“ raames jätkuvad kohtumised maakonna oluliste võrgustikega.

20. mail kohtusid Raplamaa sotsiaaltöötajad – esindatud olid kõik kohalikud omavalitsused, suurimate meeskondadega Rapla ja Märjamaa. Kokku oli Loobergi talusse tulnud 15 sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialisti.

Loe edasi

Lasteaedade toitlustuse nõustamise ringkäik 2024

22.05.2024

Rapla maakonna rahvatervise programmi raames on tehtud lasteaia toitlustuse  ringkäike juba aastaid – alustasime 2006-2007 õppeaastal, seejärel toimus külastus iga viie aasta järel. Koroona tõttu on nüüd tekkinud pikem vahe – 8 aastat. Seda enam on hea tõdeda, et Raplamaa lapsed saavad lasteaias väga hästi süüa! Komisjon, kuhu kuulusid Anne Kersna Kehtna Kutsehariduskeskusest, Ellen Villig Terviseametist, Anabell Kinkar ja Ülle Laasner Raplamaa Omavalitsuste Liidust, külastas sel kevadel kõiki lasteaedu (32 erinevat kohta). Kaasatud olid ka omavalitsuste esindajad.

Loe edasi

Kogutakse annetusi austuskivi rajamiseks Raplamaa metsades võidelnud ja seal langenud metsavendadele

21.05.2024

80 aastat tagasi, teise maailmasõja lõppedes, läksid tuhanded inimesed Eestimaal metsadesse või asusid end muudes tingimustes varjama. Metsavendade koguarvuks on arvatud 15 000, nendest 2002 kohta on teada, et nad hukkusid kas metsas või sunnitöölaagrites. Nemad olid need inimesed, kes ei alistunud vene võimule, võitlesid Eesti vabaduse eest. Meie kohus on mäletada nende inimeste võitlust suure vaenlasega.

Raplamaal on käimas algatus, et koguda raha Rapla kiriku parki metsavendade austuskivi rajamiseks. Austuskivi alus on maakivist, millele kinnitatakse pronksist maakonna valdade kujutised, millele on graveeritud 1938. aasta haldusjaotuse järgsed valdade kontuurid. Iga valla kontuuridesse on graveeritud selles piirkonnas võidelnud ja metsas või vangistuses hukkunud metsavendade nimed.

Austuskivi makett kavandatavas asukohas

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2024 kevadvooru otsused langetatud

10.05.2024

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2024 kevadvooru otsused on langetatud ja projektide elluviijad saavad asuda tegudele.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 9. mail toetada kokku 15 projekti – 10 projekti meetmes „Kogukonna areng“ ja 5 projekti meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“.

Loe edasi

Raplamaa tervise ja turvalisuse erileht ilmub kõikides vallalehtedes maikuu jooksul

05.05.2024


Tervis ja turvalisus2_315x420_TR
Maikuu lehes :

  • Rinnavähikuu info – rinnavähi sõeluuringust, mammograafiabusside ajad, rinnakabinettide info jms
  • Emakakaelavähi sõeluuringust – kogemuslugu vähieelse seisundiga
  • HPV vaktsineerimisest – ka poistele!
  • Laste immuniseerimiskavast
  • Hoolduskoordinatsiooni projektist, tutvustame maakonna hoolduskoordinaatoreid!
  • Teenusetutvustused – dementsusega inimeste tugigrupi tegevus, esmaabikoolitused jms
  • Mis on kerksuskeskused
  • KÜSKi innovatsioonifond toetab elanikkonnakaitset kogukondades
  • Turvalisuse arutelukoosolekud omavalitsustes

 

Loe edasi