Maakonna areng

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on omavalitsusüksuste ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Raplamaa kohalikud omavalitsused otsustasid 2017. aasta lõpul anda selle ülesande täitmiseks Raplamaa Omavalitsuste Liidule. See on kirjas ka ROL-i põhimääruses.