Uuringute materjalid

Siin on kättesaadavad ROL osalusel avaliku raha eest koostatud uuringute kokkuvõtted.

Uuring “Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine” (ESF toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Tallinna Ülikool
Valmis veebruaris 2020

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Maakonna elanike rahulolu uuring

Teostaja: ROL (koostöö Turundusproff OÜ)
Valmis juunis 2020

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Uuselanike uuring (kuni 3 aastat maakonnas)

Teostaja: ROL (koostöö Turundusproff OÜ)
Valmis juunis 2020

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Uuring „Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine“ (ESF toel)

Tellija: Kohila Vallavalitsus
Teostaja: Tallinna Tehnikaülikool
Valmis mais 2021

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Uuring “Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine” (ESF toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Civitta Eesti AS ja BrainPower OÜ
Valmis mais 2021

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Rapla maakonna avalike- ja erateenuste osutamise võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste uuring (ESF toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Tartu Ülikool (RAKE)
Valmis juunis 2022

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs (ESF toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ
Valmis oktoobris 2022

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Uuring “Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks” (ESF toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Cumulus Consulting OÜ
Valmis oktoobris 2022

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav siit

Raplamaa kohalike omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava (MATA programmi toel)

Tellija: ROL
Teostaja: Consultare OÜ ja Nomine Consult OÜ
Valmis mais 2023

Maakonna kliima- ja energiakava

Lisa 1: Kehtna valla kliima- ja energiakava
Lisa 2: Kohila valla kliima- ja energiakava
Lisa 3: Märjamaa valla kliima- ja energiakava
Lisa 4: Rapla valla kliima- ja energiakava