Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia koostamine on ülesanne, mis peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist alates 1. jaanuarist 2018 läks kohaliku omavalitsuse seaduse alusel valdadele ühiseks täitmiseks. Rapla maakonnas anti ühised ülesanded vallavolikogude otsustega täitmiseks Raplamaa Omavalitsuste Liidule. Maakonna arengustrateegiate koostamine on sätestatud seadusega, seega kohustuslik ja seda tehakse kõigis Eesti maakondades.

Strateegia eesmärgiks on välja tuua valdade ühised probleemid ja leida neile ühised lahendused. Tegemist on maakondliku strateegilise kokkuleppega tulevikueesmärkidest ja arengufookustest.

Maakondlik arengustrateegia paikneb riigi ja kohaliku tasandi vahel:

Rapla maakonna arengustrateegia koostamise ja seire eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht Tavo Kikas.