Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia koostamine on ülesanne, mis peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist alates 1. jaanuarist 2018 läks kohaliku omavalitsuse seaduse alusel valdadele ühiseks täitmiseks. Rapla maakonnas anti ühised ülesanded vallavolikogude otsustega täitmiseks Raplamaa Omavalitsuste Liidule. Maakonna arengustrateegiate koostamine on esimest korda sätestatud seadusega, seega kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades.

Strateegia eesmärgiks on välja tuua valdade ühised probleemid, leida neile ühised lahendused ning kavandada nende lahenduste elluviimiseks vajalikud eelarverahad. Arengustrateegia investeeringute kava alusel otsustatakse alates 2019. a. mingis ulatuses riiklike regionaaltoetuste ja investeeringute eraldamine.

Maakondlik arengustrateegia paikneb riigi ja kohaliku tasandi vahel:

Rapla maakonna arengustrateegia koostamise ja seire eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht Tavo Kikas.