Juhtrühm

Raplamaal täidab maakonna arengustrateegia juhtrühma ülesandeid Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, kuhu kuulub igast maakonna vallast kaks liiget – üks volikogu ja üks vallavalitsuse poolt.

Juhtrühm algatab arengustrateegia koostamise, lepib kokku koostamise kava ja protsessi, langetab vajalikud juhtimisotsused, arutab läbi ja võtab vastu lõppdokumendi.

ROL Täiskogu protokollid on kättesaadavad ROL dokumendiregistris.