Juhtrühm

Raplamaal täidab maakonna arengustrateegia juhtrühma ülesandeid Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, kuhu kuulub igast maakonna vallast kaks liiget – üks volikogu ja üks vallavalitsuse poolt.

Juhtrühm algatab arengustrateegia koostamise, lepib kokku koostamise kava ja protsessi, langetab vajalikud juhtimisotsused, arutab läbi ja võtab vastu lõppdokumendi.

ROL Täiskogu protokollid on kättesaadavad ROL dokumendiregistris.

ROL Täiskogu algatas maakonna arengustrateegia koostamise 22. märtsil 2018. Järgnevatel täiskogu istungitel on arengustraeegia koostamist käsitletud info punktina. On toimunud arutelud erinevates kokkulepet vajavates küsimustes.

 

ROL väljasõiduistung 23.-24.08.2108

ROL väljasõiduistung toimus 23.-24. augustil. Puise Nina Külalistemajas Läänemaal arutati maakonna arengustrateegia problemaatika üle ja toodi välja maakonna kõige olulisemad mitterahalised arengueesmärgid ja kõige olulisemad investeeringuvajadused.

Väljasõiduistungil osalesid: Iris Haiba (Raplamaa Partnerluskogu), Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), Imbi Kalberg (ROL büroo), Tavo Kikas (ROL büroo), Rene Kokk (Rapla Vallavolikogu), Urmas Kristal (Märjamaa Vallavolikogu), Ülle Laasner (ROL büroo), Jalmar Mandel (Kehtna Vallavalitsus), Triin Matsalu (Märjamaa Vallavalitsus), Piret Minn (Rapla Vallavalitsus), Silvi Ojamuru (ROL büroo), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Karin Ratas (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Olga Sokk (ROL büroo), Reelika Vaabel (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Heiti Vahtra (Rapla Vallavalitsus), Varri Väli (Kehtna Vallavalitsus).

 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2019-2022 vastuvõtmine

ROL Täiskogu võttis oma 22. novembri 2018 otsusega nr 30 vastu Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 ning suunas need heakskiitmiseks kõigi Raplamaa kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse.