Arutelud valdades

Maakonna arengustrateegia arutelusid korraldatakse kõigis maakonna omavalitsustes.

Aruteludel antakse ülevaade sellest, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja millised on töö tulemused. Arutelud pakuvad võimaluse kohalike volikogude liikmetele, aga ka teistele asjasthuvitatutele anda tagasisidet tehtule ning välja tuua oma murekohad ja ettepanekud.

Kohila raamatukogus toimus arutelu 14. juunil kell 16-18. Kohila valla esindajad tutvusid strateegiaprotsessi tulemusetega ja tõid välja oma mõtted sellega seoses.

Märjamaa raamatukogus toimus arutelu 18. juunil kell 16-18. Märjamaa valla esindajad tutvusid strateegiaprotsessi tulemusetega ja tõid välja oma mõtted sellega seoses.

Rapla vallamajas toimus arutelu 25. juunil kell 16-18. Rapla valla esindajad tutvusid strateegiaprotsessi tulemusetega ja tõid välja oma mõtted sellega seoses.

Kehtna vallamajas toimus arutelu 26. juunil kell 17-19. Kehtna valla esindajad tutvusid strateegiaprotsessi tulemusetega ja tõid välja oma mõtted sellega seoses.

Rapla vallamajas toimus teine arutelu 31. oktoobril kell 16-18. Rapla valla esindajad tutvusid strateegiadokumendi sisuga ja tegevuskavaga ning tõid välja oma mõtted nendega seoses.

Märjamaa raamatukogus toimus teine arutelu 5. novembril kell 16-18. Märjamaa valla esindajad tutvusid strateegiadokumendi sisuga ja tegevuskavaga ning tõid välja oma mõtted nendega seoses.

Kohila raamatukogus toimus teine arutelu 7. novembril kell 16-18. Kohila valla esindajad tutvusid strateegiadokumendi sisuga ja tegevuskavaga ning tõid välja oma mõtted nendega seoses.

Valtu Seltsimajas toimus 8. novembril kell 17-19 Kehtna valla teine arutelu. Kehtna valla esindajad tutvusid strateegiadokumendi sisuga ja tegevuskavaga ning tõid välja oma mõtted nendega seoses.