Arutelud valdades

Maakonna arengustrateegia arutelusid korraldatakse kõigis maakonna omavalitsustes.

Aruteludel antakse ülevaade sellest, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja millised on töö tulemused. Arutelud pakuvad võimaluse kohalike volikogude liikmetele, aga ka teistele asjasthuvitatutele anda tagasisidet tehtule ning välja tuua oma murekohad ja ettepanekud.