Teemarühmad

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimub peamine uute ideede väljatoomine ja põhilised sisulised arutelud. Sellesse töösse kaasatakse eri valdkondade kõige olulisemad arvamusliidrid maakonnas.

Teemarühmade moodustamine ja töö toimub vajaduspõhiselt.