Teemarühmad

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimus peamine uute ideede väljatoomine ja põhilised sisulised arutelud. Sellesse töösse olid kaasatud eri valdkondade kõige olulisemad arvamusliidrid maakonnas.

Teemarühmad 2022:

Asustus – rahvastikuprotsessid ja nende jälgimine-suunamine (ränne, vananemine kasv-kahanemine), asustus (keskustevõrk, regionaalne areng vs regionaalne tasakaal, linnaline areng, maaline asustus), planeeringud (elukeskkonna sihipärane suunamine, planeerimise põhimõtted, kestlik ja kvaliteetne elukeskkond), elamispind (elamispinna kvaliteet ja kättesaadavus, elamuehitus ja selle suunamine, eri tüüpi elamispinnad ja nende pakkumine), maine ja kohaturundus

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller (Rapla Vallavolikogu, Stipend Real Estate OÜ), Merle Beljäev (Kohila Vallavalitsus), Andres Jõessar (Märjamaa Vallavolikogu), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Piret Kivi (Rahandusministeerium), Jalmar Mandel (Kehtna Vallavalitsus), Margit Pärna (Kehtna Vallavalitsus), Tiina Martin (Rapla Vallavalitsus), Kirsti Mau (Märjamaa Vallavalitsus, Kodukant), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Andrus Pavelson (Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjon), Rita Triinu Peussa (Raplamaa Partnerluskogu), Olga Sokk (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Valter Uusberg (Rapla Vallavolikogu), Heiti Vahtra (Rapla Vallavalitsus).

Kultuurivaldkond – kultuur (kultuuriasutused, kultuuriüritused, rahvakultuur, mäluasutused), sport (spordikompetentsi keskused ja nende areng, taristu kvaliteet ja arenguvajadused, laste ja täiskasvanute liikumisharrastus, võistlussport ja treeningud, Spordiakadeemia), noorsootöö, huvitegevus ja huviharidus

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller (Rapla Vallavolikogu), Helen Hints (Rapla Vallavalitsus), Kalju Idvand (Sillaotsa Talumuuseum), Gaili Ilisson (Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjon, Märjamaa Gümnaasium), Toomas Jaaniste (Rapla Maakonna Spordiliit), Kalju Kalda (Kehtna Vallavolikogu, Valtu Spordimaja), Anne Kalf (Rapla Vallavolikogu, Raikküla Vabaajakeskus), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Anabell Kinkar (Rapla Vallavalitsus), Katrin Klaebo (Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon, Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ), Margit Kuhi (Eesti pärimusmuusika keskus, Kandlekoda), Heli Lints (Märjamaa Vallavalitsus), Kris Oliver Maiberg (Raplamaa Spordiakadeemia), Anu Nigesen (Kohila Vallavolikogu, Kohila Mõisakool), Rein Pajunurm (Rapla Maakonna Spordiliit), Sigrid Põld (Kohila Vallavalitsus), Triin Põri (Märjamaa Vallavolikogu, Märjamaa Valla Noortekeskus), Karin Ratas (Sihtasutus RAEK), Age Tekku (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Taivo Tüvist (Kehtna Vallavalitsus), Anne Ummalas (Kehtna Kunstide Kool, Eesti Rahvakultuuri Keskus), Valter Uusberg (Rapla Vallavolikogu), Hannes Vald (Rapla Vallavolikogu, Kaiu Põhikool), Katrin Velleste (Kehtna Vallavalitsus), Birgit Villum (Kohila Vallavolikogu hariduskomisjon ning külade ja turvakomisjon, Haridus- ja Noorteamet), Triinu Ülemaante (Eesti Rahvakultuuri Keskus).

Haridus – alusharidus, lastehoid, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, huviharidus, täiskasvanuharidus, hariduslike erivajadustega laste haridus (koolid, õpetajad, õpe, tugiteenused), õmblusteta haridus

Kutsutud osalejad: Tõnis Blank (Kehtna Vallavolikogu, Rapla Kesklinna Kool), Katri Buht (Märjamaa Vallavolikogu hariduskomisjon, Märjamaa Vallavalitsus), Meeri Ehandi (Kohila Vallavalitsus), Gaili Ilisson (Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjon, Märjamaa Gümnaasium), Anu Kaar (Sihtasutus RAEK), Anne Kalf (Rapla Vallavolikogu, Raikküla Vabaajakeskus), Kaidi Kauffeldt (Kehtna Kutsehariduskeskus), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Aime Klandorf (Kehtna Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, Rapla Gümnaasium), Lea Leppik (Rapla Vallavalitsus), Riina Leppmaa (Kehtna Kutsehariduskeskus), Janne Liidik (Rapla Vallavolikogu hariduskomisjon, Lastehoiu ja tugiteenuste pakkumine), Ottomar Linna (Märjamaa Vallavolikogu, Valgu Põhikool, Märjamaa Gümnaasium), Ruth Lippus (Rapla Vallavalitsus), Marek Männik (Rapla Vallavalitsus), Anu Nigesen (Kohila Vallavolikogu, Kohila Mõisakool), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Anette Ross (Helsinki Ülikool), Jane Schelejev (Rapla Vallavolikogu, Terve Pere Pesa MTÜ), Age Tekku (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Anne Ummalas (Kehtna Kunstide Kool, Eesti Rahvakultuuri Keskus), Jüri Vaher (Rapla Vallavalitsus), Hannes Vald (Rapla Vallavolikogu, Kaiu Põhikool), Katrin Velleste (Kehtna Vallavalitsus), Lea Vendik (Rapla Vallavolikogu hariduskomisjon, Hagudi Põhikool), Anette Viin (Eesti Õpilasesinduste Liit).

Sotsiaalvaldkond – sotsiaal (haavatavad rühmad ja nende hakkamasaamine, hoolekanne ja toetused, sotsiaalse turvalisuse võrgustik), tervishoid (haiglaravi, ambulatoorne ravi, perearstid, kiirabi, rehabilitatsioon, muud terviseteenused), tervisedendus (tervena elatud aastad, tervise hoidmine ja haiguste ennetamine, tervist edendav töö- ja elukeskkond, toitumine, liikumine, vigastuste vältimine)

Kutsutud osalejad: Kaja Heinsaar (Raplamaa Haigla, Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon), Eili Herkel (Töötukassa Raplamaa osakond), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Anabell Kinkar (Rapla Vallavalitsus), Ülle Laasner (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Janne Liidik (Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon, hariduskomisjon), Kadri Luga (Rapla Perearstikeskus), Väino Maasalu (Kohila Vallavalitsus), Diana Mäng (Raplamaa Haigla, Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon), Monika Pavelson (Eesti Töötukassa, Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon), Anne-Ly Pedaja (Rapla Hooldekeskus, Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon), Rita Triinu Peussa (Raplamaa Partnerluskogu), Erika Reinumägi (Raplamaa Puuetega Inimeste Koda), Jane Schelejev (Terve Pere Pesa MTÜ, Rapla Vallavolikogu), Inna Tamm (Sotsiaalkindlustusamet, Rapla Vallavolikogu), Katrin Velleste (Kehtna Vallavalitsus), Villy Võrk (Kehtna Vallavolikogu).

Keskkond – looduskeskkond (loodus, keskkonna teenuste kasutamine), keskkonna kaitse, kliimamõjud (mõjude vähendamine, kliimamuutustega kohastumine), elurikkus (elurikkuse säilitamine, rohestruktuuride sidusus, elupaikade säilitamine), loodusressursside kasutamine (mõistlik ja säästlik kasutamine, jäätmete kogumine ja töötlemine, uuestikasutus ja taaskasutus, ringmajandus)

Kutsutud osalejad: Heiki Hepner (Kohila Vallavolikogu, Riigikogu), Sander Jahilo (Polestar AB), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Anna-Kaia Kikkas (Märjamaa Vallavalitsus), Piret Kivi (Rahandusministeerium), Rene Kokk (Rapla Vallavolikogu, Riigikogu), Erik Kosenkranius (Keskkonnaamet), Liis Lillemets (Rapla Vallavalitsus), Allar Läll (Kehtna Vallavolikogu), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Rita Triinu Peussa (Raplamaa Partnerluskogu), Märt Riisenberg (Kehtna Mõisa OÜ), Agnes Saks (Kohila Vallavalitsus), Külli Tammur (Keskkonnaministeerium), Irene Volk (Kohila Keskkonnahariduse Keskus), Varri Väli (Kehtna Vallavalitsus).

Majandus – majandus- ja ettevõtluskeskkond (majandusstruktuur ja selle muutumine, ettevõtluspiirkonnad, soodne keskkond ettevõtjatele tegutsemiseks), ettevõtluse areng (digitaliseerimine ja automatiseerimine, uute ettevõtjate tulek), investeeringud (tööstusalad, taristud, ettevõtluskinnisva arendamine, inkubaatorid, kontoripinnad ja laoruumid)

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller (Rapla Vallavolikogu, Stipend Real Estate OÜ), Ermo Brecher (Sihtasutus RAEK), Allar Haljasorg (Kohila Vallavalitsus), Andres Jõessar (Märjamaa Vallavolikogu, Eriosa OÜ), Mait Järvik (Kehtna Vallavolikogu), Janek Kadarik (Sihtasutus RAEK), Ülo Kannelmäe (Kehtna Kutsehariduskeskus), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Katrin Klaebo (Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon, Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ), Andra Liibek (Raplamaa Partnerluskogu), Jalmar Mandel (Kehtna Vallavalitsus), Triin Matsalu (Märjamaa Vallavolikogu, Rapla Vallavalitsus), Ülo Olm (Märjamaa Vallavolikogu, Raplamaa Ettevõtjate Ühing), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Andrus Pavelson (Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjon, Forstal OÜ), Margit Pärna (Kehtna Vallavalitsus), Märt Riisenberg (Kehtna Mõisa OÜ), Rain Terras (Rapla Vallavalitsus), Reelika Vaabel (Sihtasutus RAEK).

Liikuvus – transport (kohalik bussiliiklus ja kaugliinid, reisirongid, raudtee- ja maanteeveod, nõudetransport, sotsiaaltransport, koolitransport, kergliikus, lennundus, eri transpordiliikide seostamine, liikuvus kui teenus) ja taristu (maanteed, raudteed, lennuväli, kergliiklusteed, teede hooldus, peatuskohad ja parklad, tankimis- ja laadimistaristud)

Kutsutud osalejad: Valdo Jänes (Transpordiamet), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Urmas Kristal (Märjamaa Vallavolikogu), Gert Küling (Kohila Vallavalitsus), Jalmar Mandel (Kehtna Vallavalitsus), Triin Matsalu (Märjamaa Vallavolikogu, Rapla Vallavalitsus), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Margit Pärna (Kehtna Vallavalitsus), Riina Tamm (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus), Kalle Toomet (Rapla Vallavolikogu), Annika Urbel (Märjamaa Vallavalitsus), Heiti Vahtra (Rapla Vallavalitsus), Terje Villemi (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus).

Digitaallahendused – andmeside (baasvõrk, viimane miil, piisav ribalaius, kaugtöövõimalused, 5G, wifi, andmete varundamine ja arvutusvõimsus), digitaliseerimine ja targad lahendused (targa linna arendused, targad lahendused eri eluvaldkondades, reaalajas juhtimine)

Kutsutud osalejad: Vjatšeslav Antipenko (Telia Eesti AS), Ain Ellam (Kehtna Kutsehariduskeskus), Allar Haljasorg (Kohila Vallavalitsus), Heikko Kallaste (Telia Eesti AS), Villu Karu (Märjamaa Vallavalitsus), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Peeter Normak (Tallinna Ülikooli digitaaltehnoloogiate instituut), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Rain Terras (Rapla Vallavalitsus), Kalle Toomet (Rapla Vallavolikogu), Gert Villard (Rapla Vallavalitsus).

Energia – energia tootmine (elektrienergia, soojusenergia, kütused, taastuvatest allikatest ja kohalikest ressurssidest toodetav energia, hajaenergeetika arendamine), energiataristu (põhivõrk, jaotusvõrk, vabad võimsused võrkudes, toodetud elektrienergia ülekandevõimsused, varustuskindlus), energiasääst (hoonetes ja rajatistes, transpordis)

Kutsutud osalejad: Arvi Hamburg (Eesti Teaduste Akadeemia energeetika komisjon), Märt Helmja (Energiaühistu TÜ), Mait Järvik (Kehtna Vallavolikogu), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Jaanus Kivirand (TMV Green OÜ), Allar Läll (Kehtna Vallavolikogu), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Andus Saare (Kohila Vallavalitsus), Hans-Jürgen Schumann (Kehtna Vallavalitsus), Gert Villard (Rapla Vallavalitsus).

Puhkemajandus – välisturism (turistide liikumine, reklaam, koostöö), siseturism (aktiivne puhkus, perepuhkus, suvekodud, suurüritused, aja- ja kultuurilooliselt olulised isikud), loodusturism, kultuuriturism, äriturism, turismiinfo süsteem, viidamajandus, turismitoodete arendamine (Raplamaa Rada jm), DMO ja piirkondlik turismikoostöö, messid, piirkonna müügitegevus, majutus, toitlustus jm, maakonna ja piirkondade tuntus

Kutsutud osalejad: Merle Beljäev (Kohila Vallavalitsus), Eve Burmeister (Märjamaa Vallavolikogu, Wäega Wärk MTÜ), Kalju Idvand (Sillaotsa Talumuuseum), Anneliis Jool (Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeksus SA), Karmel Jõesoo (Raikküla mõis), Anu Kaar (Sihtasutus RAEK, Sooserva retked MTÜ), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Allan Kima (Järvakandi Klaasimuuseum), Ivo Lambing (Raikküla mõis), Andra Liibek (Raplamaa Partnerluskogu), Kristel Luige (Atla mõis), Maria Mettas (TaevaniMaani OÜ), Maigi Novek (Raplamaa Giidid MTÜ), Margit Nurmeots-Oras (Tohi Distillery külastuskeskus), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Karmen Paju (Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeksus SA), Ilvi Pere (Eesti Töötukassa Raplamaa osakond, Raplamaa Turism MTÜ), Sigrid Põld (Kohila Vallavalitsus), Jaune Riim (Sihtasutus RAEK), Tiiu Susi (Raplamaa Turism MTÜ), Epp Sussen (Raplamaa giid), Rain Terras (Rapla Vallavalitsus), Alar Tool (Parvematkad OÜ, Raplamaa Turism MTÜ), Tiia Tulp (Woodloggers OÜ, Laukataguse puhkeküla), Reelika Vaabel (Sihtasutus RAEK), Varri Väli (Kehtna Vallavalitsus), Virve Õunapuu (Hageri Muuseum).

Teenused – avalikud ja erateenused (teenuste pakkumine, kvaliteet, kättesaadavus, tulevikutrendid, teenuste pakkumise standardid, toetavad tegevused), kaubandus

Kutsutud osalejad: Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Aare Lenk (Eesti Maksu- ja Tolliamet), Kirsti Mau (Märjamaa Vallavalitsus), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Teele Ojasalu (Sihtasutus RAEK), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Kain Ratas (Sihtasutus RAEK), Väino Sassi (Rapla Tarbijate Ühistu), Moonika Schmidt (Kehtna Vallavolikogu), Heiti Vahtra (Rapla Vallavalitsus), Varri Väli (Kehtna Vallavalitsus).

Turvalisus – siseturvalisuse võrgustik ja tegevused (päästeteenistus, politsei, munitsipaalpolitsei, kaitsestruktuurid, vabatahtlikud), elanikkonna kaitse, kriisideks valmisolek ja kriisijuhtimine; elutähtsad teenused ja nende toimepidevus, energiajulgeolek, vesi, küte, side, meditsiin; liiklusohutus; ühiskonna (kogukonna) kerksus ja hakkamasaamine

Kutsutud osalejad: Allar Haljasorg (Kohila Vallavalitsus), Eno Hermann (Kehtna Vallavolikogu, Kehtna Vabatahtlik Päästekomando), Valdo Jänes (Transpordiamet), Indrek Jürgenson (Kaitseliit), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Raivi Laaser (Märjamaa Vallavolikogu), Ülle Laasner (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Pille Mukk (Raplamaa Haigla), Raul Mölder (Kehtna Vallavolikogu kultuuri- ja sporditöökomisjon, Lumider MTÜ), Irita Raismaa (Eesti Punane Rist), Janno Ruus (Politsei- ja Piirivalveamet), Andrus Saare (Kohila Vallavalitsus), Alar Smirnov (Politsei- ja Piirivalveamet), Valjo Tooming (Kaitseliit), Toomas Tõnisson, Tanel Vahter (Päästeamet), Tanel Viks (Kehtna Vallavalitsus), Gert Villard (Rapla Vallavalitsus), Meelis Välis (Märjamaa Vallavalitsus), Veiko Ülejõe (Märjamaa päästekomando, Laukna Pritsumeeste Selts).

Ühiskonna toimimine – kogukonnad ja kodanikuühiskond (võimestamine ja tegevuse soodustamine, otsustusõiguse laiendamine ja delegeerimine, kodanikuühendused, külavanemad), KOV- ja riigitasandi valitsemine (suhtlemine klientidega, proaktiivne tegevus, halduskoormuse ja bürokraatia vähendamine, läbipaistvus), KOV koostöö (kodanikuühenduste, ettevõtjate, õppe- ja teadusasutuste, teiste KOV-de ja riigiasutustega)

Kutsutud osalejad: Merle Beljäev (Kohila Vallavalitsus), Heiki Hepner (Kohila Vallavolikogu, Riigikogu), Helen Hints (Rapla Vallavalitsus), Anne Kalf (Rapla Vallavolikogu, Raikküla Vabaajakeskus), Kalev Kaljuste (Rahandusministeerium), Tavo Kikas (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Leaanyka Leisson (Kehtna Vallavolikogu), Aare Lenk (Eesti Maksu- ja Tolliamet), Andra Liibek (Raplamaa Partnerluskogu), Toivo Matkevicius (Kehtna Vallavolikogu külade komisjon, Arendusselts Koduaseme MTÜ), Silvi Ojamuru (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Teele Ojasalu (Sihtasutus RAEK), Maire Pettai (Kehtna Vallavalitsus), Sigrid Põld (Kohila Vallavalitsus), Seily-Sõgel Raid (Kehtna Vallavalitsus), Karin Ratas (Sihtasutus RAEK), Anu Suviste (Kohila Vallavalitsus), Age Tekku (Raplamaa Omavalitsuste Liit), Valter Uusberg (Rapla Vallavolikogu), Hannes Vald (Rapla Vallavolikogu), Meelis Välis (Märjamaa Vallavalitsus).