Teemarühmad

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimub peamine uute ideede väljatoomine ja põhilised sisulised arutelud. Sellesse töösse on kaasatud eri valdkondade kõige olulisemad arvamusliidrid maakonnas. Raplamaal on kokku kutsutud neli peamist teemarühma.

Teemarühma „Sidus ja tõhus maakond: inimeste elukeskkond ja elustiil“ teemade hulka kuuluvad näiteks: asustuse suunamine ja rahvastik, looduskeskkond, kultuuriväärtused ja maastikud, puhkevõimalused, kergliiklus, vabaühenduste tegevus, siseturvalisus ning erinevad olulised teenused, sh kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, noorsootöö, huviharidus jne.

Teemarühma töös on osalenud: Margo Hussar (Rapla Vallavalitsus), Toomas Jaaniste (Rapla Spordirajatised SA), Imbi Kalberg (ROL büroo), Tavo Kikas (ROL büroo), Kalev Kiviste (Kaiu EKO OÜ), Ants Kuningas (Kuusiku Kandi Külaselts MTÜ), Ülle Laasner (ROL büroo), Nele Leitaru (Kohila Vallavalitsus), Helen Link (Arendusselts Koduaseme MTÜ), Heli Lints (Märjamaa Vallavalitsus), Väino Maasalu (Kohila Vallavalitsus), Mikk Mutso (Muinsuskaitseamet), Aili Normak (Rapla Vallavalitsus), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Rein Pajunurm (Rapla Maakonna Spordiliit), Rita Triinu Peussa (Rapla Vallavalitsus), Andrus Saare (Rahandusministeerium), Väino Sassi (Rapla Tarbijate Ühistu), Mari Tammar (ajaleht Raplamaa Sõnumid), Katrin Velleste (Kehtna Vallavalitsus), Marge Viska (Märjamaa Vallavalitsus), Triinu Ülemaantee (Rahvakultuurikeskus).

Arutelud toimusid 9. mail25. mail, 5. septembril ja 2. oktoobril. Nende käigus analüüsiti olemasolevat olukorda (SWOT), toodi välja probleemid, püstitati strateegilised eesmärgid ja pakuti lahendusi ja ideid visiooni sõnastamiseks, kirjeldati meetmed ja mõõdikud, töötati välja tegevuskava ja investeeringute kava.

Teemarühma „Sidus ja tõhus maakond: inimeste konkurentsivõime ja hakkamasaamine“ teemade hulka kuuluvad näiteks: üldharidus, kutseharidus ja tööhõive.

Teemarühma töös on osalenud: Meeri Ehandi (Kohila Vallavalitsus), Raivo Heinaru (Märjamaa Vallavalitsus), Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), Margo Hussar (Rapla Vallavalitsus), Eero Kalberg (Kehtna Kutsehariduskeskus), Imbi Kalberg (ROL büroo), Maiu Kalmus (Rapla Vallavalitsus), Sirje Kautsaar (Rapla Gümnaasium), Tavo Kikas (ROL büroo), Ülle Kiviste (Vana-Vigala TTK), Lea Leppik (Rapla Vallavalitsus), Ruth Lippus (Innove Raplamaa Rajaleidja keskus), Väino Maasalu (Kohila Vallavalitsus), Triin Matsalu (Märjamaa Vallavalitsus), Piret Minn (Rapla Vallavalitsus), Aire Müürsepp (Rahandusministeerium), Anu Nigesen (Kohila Mõisakool), Mari Palu (Rapla Gümnaasium), Ilvi Pere (Eesti Töötukassa Raplamaa osakond), Heiti Vahtra (Rapla Vallavalitsus), Kristiine Vahtramäe (Kehtna Vallavalitsus), Hannes Vald (Kaiu Põhikool).

Arutelud toimusid 26. aprillil23. mail, 10. septembril ja 3. oktoobril. Nende käigus analüüsiti olemasolevat olukorda (SWOT), pakuti ideid visiooni sõnastamiseks, toodi välja probleemid, püstitati strateegilised eesmärgid ja pakuti lahendusi, kirjeldati meetmed ja mõõdikud, töötati välja tegevuskava ja investeeringute kava.

Teemarühma „Nutikas maakond“ teemade hulka kuuluvad näiteks: ettevõtlus, tööstusalad, kompetentsikeskused ja innovatsioon, tööjõud ja hõivatus, sisse- ja väljavedu, toimepiirkondade toimimine, külastuskeskkond, kohaturundus.

Teemarühma töös on osalenud: Janek Kadarik (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Eero Kalberg (Kehtna Kutsehariduskeskus), Tavo Kikas (ROL büroo), Katrin Klaebo (Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ), Tiina Martin (Rapla Vallavalitsus), Piret Minn (Rapla Vallavalitsus), Aire Müürsepp (Rahandusministeerium), Silvi Ojamuru (ROL büroo), Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus), Ilvi Pere (Eesti Töötukassa Raplamaa osakond), Jaune Riim (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Tiiu Susi (Raplamaa Turism MTÜ), Mart Tilk (Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus), Reelika Vaabel (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Jaak Vitsur (Raplamaa Partnerluskogu).

Arutelud toimusid 11. mail5. juunil12. septembril ja 9. oktoobril. Nende käigus analüüsiti olemasolevat olukorda (SWOT), pakuti ideid visiooni sõnastamiseks, toodi välja probleemid, püstitati strateegilised eesmärgid ja pakuti lahendusi, kirjeldati meetmed ja mõõdikud, töötati välja tegevuskava ja investeeringute kava.

Teemarühma „Kiired ühendused ja puhas maakond“ teemade hulka kuuluvad näiteks: ligipääsetavus, maanteed, raudteed, lennuliiklus, ühistransport, elektri tootmine ja tarnimine, gaas, andmeside (sh mobiilne), jäätmemajandus.

Teemarühma töös on osalenud: Tavo Kikas (ROL büroo), Argo Luik (Kohila Vallavalitsus), Jalmar Mandel (Kehtna Vallavalitsus), Triin Matsalu (Märjamaa Vallavalitsus), Gaius Mets (Elisa AS), Jaan Metssalu (Rapla Bussipark OÜ), Silvi Ojamuru (ROL büroo), Oliver Ruus (Elektrilevi OÜ), Andus Saare (Rahandusministeerium), Andrus Tamm (Rapla Vallavolikogu), Vello Tamm (Elektrilevi OÜ), Mart Tilk (Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus), Kaarel Tuulik (Elektrilevi OÜ), Ülo Veerde (Maanteeamet, Põhja regioon), Terje Villemi (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus).

Arutelud toimusid 14. mail6. juunil14. septembril ja 11. oktoobril. Nende käigus analüüsiti olemasolevat olukorda (SWOT), pakuti ideid visiooni sõnastamiseks, toodi välja probleemid, püstitati strateegilised eesmärgid ja pakuti lahendusi, kirjeldati meetmed ja mõõdikud, töötati välja tegevuskava ja investeeringute kava.

Teemarühmade töö on lõppenud.