Omavalitsuste tegevus

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 on heaks kiidetud maakonna kõikide valdade volikogudes.

Märjamaa Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 18.12.2018 määrusega nr 54. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 44).

Kohila Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 18.12.2018 määrusega nr 24. Määruse tekst avaldati 20.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 20.12.2018, 59).

Kehtna Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 19.12.2018 määrusega nr 38. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 41).

Rapla Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 20.12.2018 määrusega nr 131. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 54).

Volikogude määrused strateegia heakskiitmise kohta jõustusid 15. jaanuaril 2019.