Omavalitsuste tegevus

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 on heaks kiidetud maakonna kõikide valdade volikogudes.

Märjamaa Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 18.12.2018 määrusega nr 54 ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 15.02.2022 otsusega nr 44. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 44).

Kohila Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 18.12.2018 määrusega nr 24 ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 03.03.2022 otsusega nr 6. Määruse tekst avaldati 20.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 20.12.2018, 59).

Kehtna Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 19.12.2018 määrusega nr 38 ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 21.02.2022 otsusega nr 1-2/29. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 41).

Rapla Vallavolikogu kiitis heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ 20.12.2018 määrusega nr 131 ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 23.02.2022 otsusega nr 7. Määruse tekst avaldati 22.12.2018 Riigi Teatajas (RT IV, 22.12.2018, 54).

Volikogude määrused strateegia heakskiitmise kohta jõustusid 15. jaanuaril 2019.