Juhendid ja koolitused

Rahandusministeerium on koostanud juhendi, millest lähtuvalt tuleb maakondlikud arengustrateegiad koostada. Juhend on soovituslik. See sisaldab aspekte, mis peavad kõigis
maakondades olema sarnaselt esitatud ja milles juhendi koostamise raames omavahel kokku lepitakse.

Juhendi praegune viimane versioon pärineb 3. detsembrist 2018.

Juhendil on rida lisasid:

  1. Lisa 1 – Mõisted ja lühendid
  2. Lisa 2 – Seos riigi eesmärkidega
  3. Lisa 3 – Analüütiline Abimees
  4. Lisa 3.9 – Raplamaa sotsiaal-majandusliku arengu memo
  5. Lisa 4 – Tegevuskava vormi näidis
  6. Lisa 5 – Ruumilise joonise näidised
  7. Lisa 6 – Teoreetiline taustamaterjal – mis on strateegia
  8. Lisa 7 – Kontroll-leht arengustrateegia koostajale
  9. Lisa 8 – Soovitusi arengustrateegia koostajale