Ajakava

Toimunud ja eesseisvad tegevused (täienev ja muutuv nimekiri):

22.02.2018 – Juhtrühm: eelinfo maakonna arengustrateegia koostamise kohta

20.03.2018 – Strateegiatiim: töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine

22.03.2018 – Juhtrühm: protokolliline otsus arengustrateegia koostamise alustamise kohta ja tööplaani kinnitamine

05.04.2018 – ROL juhatus: KOV-delt ROL-ile volituste küsimine huvigruppide kaasamiseks ja strateegiadokumendi avalikustamiseks

09.-16.04.2018 – KOV-d: volituste andmine ROL-ile huvigruppide kaasamiseks ja strateegiadokumendi avalikustamiseks veebilehel

18.04.2018 – Strateegiatiim: teemarühmade koosseisude ja tööjaotuse kokkuleppimine, seoste väljatoomine valdade arengukavadega

26.04.-14.05.2018 – Teemarühmad: SWOT-analüüs, visiooni ideede ja probleemide väljatoomine

22.05.2018 – Strateegiatiim: info maakonna arengustrateegia ja KOV-de arengukavade koostamisest, valdade arutelude kavandamine

24.05.2018 – Juhtrühm: info arengustrateegia koostamisest ja valdade arutelude korraldusest

23.05.-06.06.2018 – Teemarühmad: strateegiliste eesmärkide püstitamine ja lahenduste väljatoomine

12.06.2018 – Strateegiatiim: valdade arutelude sisu ja korralduse kokkuleppimine

14.06.2018 – Strateegia arutelu Kohilas

18.06.2018 – Strateegia arutelu Märjamaal

21.06.2018 – Juhtrühm: info strateegia koostamisest ja tulemustest

25.06.2018 – Strateegia arutelu Raplas

26.06.2018 – Strateegia arutelu Kehtnas

Suvi 2018 – Arengustrateegia põhidokumendi esmase mustandi koostamine

21.08.2018 – Strateegiatiim: ajurünnaku kavandamine

23.-24.08.2018 – Juhtrühm + strateegiatiim: strateegia-teemaline ajurünnak Puise Nina Külalistemajas

05.-14.09.2018 – Teemarühmad: meetmete ja mõõdikute väljatoomine

18.09.2018 – Strateegiatiim: strateegia tulemuste arutelu

20.09.2018 – Juhtrühm: strateegia koostamise seire: senised tulemused, edasine tegevus, vajadusel tööplaani uuendamine

02.-11.10.2018 – Teemarühmad: tegevuskava ja investeeringute plaani koostamine

16.10., 23.10.2018 – Strateegiatiim: strateegia tulemuste arutelu ja valdade arutelude ettevalmistamine

18.10.2018 – Juhtrühm: info strateegia koostamisest ja valdade arutelude korraldusest

31.10.2018 – Strateegia arutelu Rapla vallamajas

05.11.2018 – Strateegia arutelu Märjamaa raamatukogus

07.11.2018 – Strateegia arutelu Kohila raamatukogus

08.11.2018 – Strateegia arutelu Valtu Seltsimajas

13.11.2018 – Strateegiatiim: strateegia tulemuste arutelu ja arengukonverentsi ettevamistamine

15.11.2018 – Arengukonverents ja strateegiadokumendi avalik arutelu

07.-21.11.2018 – strateegiadokumendi ja tegevuskava avalikustamine veebis

22.11.2018 – Juhtrühm: strateegiadokumendi ja tegevuskava vastuvõtmine

10.-17.12.2018 – KOV-d: strateegiadokumendi ja tegevuskava tutvustamine volikogude arengukomisjonides

18.-20.12.2018 – KOV-d: strateegiadokumendi ja tegevuskava tutvustamine volikogudes ja nende heakskiitmine

20.-22.12.2018 – Volikogude määruste ja Raplamaa arengustrateegia 2035+ avaldamine Riigi Teatajas

15.01.2019 – KOV-d: maakonna arengustrateegia ja tegevuskava jõustumine