Ajakava

Toimunud ja eesseisvad tegevused (täienev ja muutuv nimekiri):

15.01.2019 – Raplamaa arengustrateegia 2035+ jõustumine (kõigi KOV volikogude otsused)

05.-06.2020 – Elanike rahuloluküsitlus ja uuselanike küsitlus

09.2020-05.2021 – Liikuvusuuring

08.-10.2021 – Analüüsidokumendi koostamine ja strateegia seire

02.-03.2022 – Ettevalmistustööd

01.2021-05.2022 – Avalike- ja erateenuste uuring

03.-06.2022 – Teemarühmade töö (olukorra analüüs, probleemid, strateegilised eesmärgid, lahendused)

05.2021-10.2022 – Majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring

08.2021-11.2022 – HEV laste hariduskorralduse uuring

09.-11.2022 – Teemarühmade töö (strateegilised eesmärgid, lahendused, seirenäidikud, tegevuskava)

11.2022 – Eelmise tegevuskava seire ja uue tegevuskava koostamine

12.2022 – Strateegia mustandi koostamine

01.2023 – Avalikustamine ning arutelud volikogudes ja komisjonides

17.02.2023 – Strateegia vastuvõtmine (ROL täiskogu otsus)

03.2023 – Avalikustamine ning strateegia ja tegevuskava heakskiitmine kõigis volikogudes

01.04.2023 – Kehtib Raplamaa arengustrateegia 2035+ uus versioon ja tegevuskava 2023-2026

08.2022- 05.2023 – Kliima- ja energiakava koostamine