Ajakava

Toimunud ja eesseisvad tegevused (täienev ja muutuv nimekiri):

15.01.2019 – Kõik KOV-d: Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2019-2022 jõustumine

24.09.2019 – Spordivaldkonna inimeste arutelu: tulemused (Spordiliidu abiga)

15.10.-19.11.2019 – Kõik KOV-d, ROL, RAEK: Strateegia ja tegevuskava seire ja sisend uude tegevuskavasse

25.10.2019 – ROL Täiskogu: ülevaade seire käigust ja arutelu edasise menetluse üle

08.11.2019 – ROL juhatus: arutelu tegevuskava sisu ja edasise menetluse üle

18.11.2019 – Strateegiatiim: tegevuskava sõnastamine

22.11.2019 – ROL Täiskogu: Otsus Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 vastuvõtmise kohta

25.11.2019 – ROL TK otsuse ja tegevuskava 2020-2023 saatmine KOV volikogudesse

25.11.-09.12.2019 – Tegevuskava eelnõu avalikustamine ROL kodulehel

26.11.2019 – Teade tegevuskava vastuvõtmisest ja avalikustamisest ROL ja KOV-de veebis

Detsember 2019 – jaanuar 2020 – Arutelu KOV volikogude komisjoni(de)s

Jaanuar 2020 – KOV volikogude otsused

Jaanuari lõpp 2020 – Tegevuskava avalikustamine ROL ja KOV-de veebis