Tervis ja turvalisus

Registreerimine on lõppenud!

Raplamaa 22. tervisedenduse konverents

TÖÖL JA ÕNNELIK?

toimub 7. novembril 2019.a. kell 10-15 Rapla riigimajas.

PÄEVAKAVA

10.00 Messi avamine
11.00 Töökoha tervisedendus Eestis, Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut
11.20 Millest sõltub heaolu töökohal?, Kaire Piirsalu-Kivihall, www.tööheaolu.ee eestvedaja
12.00 Tunnustamine
Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht
Raplamaa tervise tegu
Raplamaa tervise edendaja
12.30 Lõuna
13.30 Töötoad:
Vaimse tervise toetamine
Liikumise soodustamine
Töökeskkonna parendamine
Parimad praktikad maakonnas ja Eestis
15.00 Lõpetamine

MESSIL OSALEMINE
Pakkuge teenuseid ja tooteid, mis soodustavad töökohal või tööealiste inimeste tervist.

Messil ka konverentsil osalemine on kõigile TASUTA! Registreeruda saab siit. 

Oodatud on nii tööandjad kui töövõtjad.

Konverentsi päevakava

Konverentsi plakat

———————————————————————————

Rapla maakonna uimastiennetusnõukogu kuulutab välja esseekonkursi uimastite teemal.

Täpsem informatsioon siit:   Esseekonkurss

———————————————————————————

                                      Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on
– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;
– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Auhinnad antakse välja kolmes kategoorias:
1. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (ühekordne tegevus – sisuline või ehituslik);
2. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; puuetega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid jt);
3. Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni 1 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee
10. oktoobriks 2019.a.
Tunnustustseremoonia toimub 7. novembril tervisedenduse konverentsil Rapla riigimaja suures saalis.
Info: Ülle Laasner, 5284091, ylle.laasner@raplamaa.ee
Statuut

———————————————————————————————————————————————————————————————-


Tervis on mitmemõõtmeline ning sisaldab endas mitte ainult füüsilist heaolu (positiivne kehatunnetus, haigussümptomite puudumine) ja psühholoogilist heaolu (rõõm, õnnetunne, rahulolu eluga), vaid ka tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elu mõtte tunnetust.

Tervis ei ole elamise eesmärk, vaid igapäevase elu vahend. See on positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ning füüsilisi võimeid.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist (WHO 1986).
Turvalisus tähendab stabiilset elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus ja kindlustatus. Seetõttu keskendub „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“
neljale teemale:

  • turvalisuse tagamine on terviklik;
  • turvalisus algab meist endist;
  • kõige mõistlikum on õnnetusi ennetada;
  • oluline on jõuda teadmistepõhiselt probleemide põhjusteni ja need koostöös lahendada.

Raplamaal on tervise edendamisega Rapla Maavalitsuse tasandil tegeletud aastast 1995. Maavalitsus oli vahelüliks  Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi ning kohalike võrgustike ning siht- ja sidusrühmade vahel viies ellu riiklikke terviseprogramme ja terviseprojekte. Aastal 2016 alustati Siseministeerimi poolt loodud siseturvalisuse arengukava 2015-2020 elluviimist kohalikul tasandil. Aastast 2018 täidab neid ülesandeid Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Tervise ja turvalisuse edendamist korraldavad Sotsiaal- ja Siseminsiteeriumi haldusalas  Raplamaal turvalisuse nõukogu, tervisenõukogu ja uimastiennetusnõukogu. Kõikides omavalitsustes on alustamas tegutsemist kohalikud tervisenõukogud.

Peamine tervisedendusalane dokument on maakonna terviseprofiil, mis on uuendamisel.

Rapla maakonna turvalisuse ja rahvatervise spetsialist on Ülle Laasner (aastast 1999).