Haridus

Raplamaa Omavalitsuste Liidu ülesandeks on maakonnas piirkondlike olümpiaadide korraldamise ja aineühenduste töö koordineerimise toetamine ning parimate õpilaste ja õpetajate tunnustamine.

Raplamaa Omavalitsuste Liit toetab läbi haridusministeeriumi rahastuse maakonnas tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate ning koolijuhtide ühistegevust ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist ja nendes osalemist.