Olümpiaadide ja õpilasürituste tulemused

2022/2023 õ.-a.

Olümpiaadide_võistluste_kalender_2022/23

Kalendri link teaduskooli kodulehel: http://kalender.teaduskool.ut.ee/

Seoses andmekaitse nõuetega ei avalikustata enam täpsemaid andmeid.

Info Age Tekku 53496113

 

2020/2021 õ.-a.

I kooliastme mälumängu tulemused

Posterikonkurss 2021 tulemused

Õpioskuste Talgud 2021

Saksa keele olümpiaad 2021 (põhikool)

Saksa keele olümpiaad 2021 (gümnaasium)

Tehnoloogiaõpetuse võistluse “Raplamaa osavnäpp 2021” tulemused

1.klassi õpioskuste olümpiaadi 2021 tulemused

2.klassi õpioskuste olümpiaadi 2021 tulemused

3.klassi õpioskuste olümpiaadi 2021 tulemused

6.klassi inglise keele olümpiaad 2021

Geograafiaolümpiaadi tulemused 2021

Bioloogia_9.kl_tulemused

Bioloogia_8.kl_tulemused

Bioloogia_7.kl_tulemused

Bioloogia_6.kl_tulemused

Bioloogia piirkonnavooru tulemused_(gümn)

Inglise keele arvutiviktoriin (gümnaasium)  2021

Inglise keele 8.-9.kl arvutiviktoriin 2021

Emakeeleolümpiaadi ülesandevoor – hinded

Kunstiõpetuse 2021 piirkonnavooru protokoll

Matemaatika 7.-9.kl olümpiaadi tulemused

Matemaatika 10.-12. olümpiaadi tulemused

Saksa keele olümpiaadi piirkonnavooru protokoll 2021

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavooru protokoll 2021

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 2021

Quiz-on-English-Speaking-Countries-4 (8)

 

2019/2020 õ.-a.

Essay Writing Competition 2020

Inglise keel 6. kl olümpiaadi tulemused

I ka kevadmälumäng

Vene keele arvutiviktoriini tulemused 

Matemaatikaolümpiaad 4.-6.kl tulemused

Matemaatikaolümpiaadi (gümn) tulemused

Geograafia olümpiaadi tulemused

Muusiakolümpiaadi tulemused

Kunstiolümpiaadi tulemused

7.-9.kl matemaatikaolümpiaadi tulemused

Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavõistluse tulemused

Nuputa (5.-7.kl) 2020 tulemused

Arvutiviktoriin inglise keel 8.-9.kl. tulemused

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Emakeeleolümpiaad 2020

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Gümnaasiumi ingl.k. arvutiviktoriini tulemused

Raplamaa 4.kl mälumäng 2019

Raplamaa 1.ka mälumäng (sügis) okt 2019

 

2018/2019 õ.-a.

5.kl õpioskuste võistluse tulemused

I ka õpioskuse olümpiaadi 1.kl tulemused

I ka õpioskuste olümpiaadi 2.kl tulemused

I ka õpioskuste olümpiaadi 3.klass tulemused

Ainevõistlusmängu 5.kl tulemused 2919

Emakeele olümpiaadi 4.-6.kl protokoll 2019

Põhikooli keemiaviktoriini tulemused 2019

Inimeseõpetuse olümpiaadi 5.kl piirkonnavooru tulemused

Inimeseõpetuse olümpiaadi 6.kl piirkonnavooru tulemused

Inimeseõpetuse olümpiaadi 7.kl piirkonnavooru tulemused

Inimeseõpetuse olümpiaadi 8.kl piirkonnavooru tulemused

Keemiaviktoriin (meeskondlik, gümnaasium) tulemused 2019

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused (gümnaasium)

Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused (põhikool)

Vene keele olümpiaadi 8.kl tulemused 2019

Vene keele olümpiaadi 7.kl tulemused 2019

Essay Writing Competition tulemused 2019

Saksa keele olümpiaadi 11.-12.kl tulemused 2019

Saksa keele olümpiaadi (8.-9.kl) tulemused 2019

Inglise keele olümpiaadi 6. kl piirkonnavooru tulemused 2019

I kooliastme mälumängu tulemused 2019

I kooliastme ja 4.kl mälumängu parimad 

Matemaatika olümpiaadi 4.-6.kl piirkonnavooru tulemused 2019

Vene keele arvutiviktoriin gümnaasiumidele tulemused 2019

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Matemaatikaolümpiaadi tulemused 2019

Kunstiolümpiaadi tulemused 2019

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Inglise keele arvutiviktoriini piirkonnavooru tulemused 2019

Saksa keele olümpiaad piirkonnavooru tulemused 2019

Nuputa (5.-7. klass) tulemused 2019

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused 2019

Loodusteaduste olümpiaadi tulemused 2018-19