Rahalise toetuse taotlemine, otsused ja aruandlus

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu ning aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas.

Haridustoetuse  EESMÄRK

on edendada riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi lepingus nimetatud piirkonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades läbi:

  • õpilaste erisuguste võimete arendamise aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu;
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe;
  • õpetajate ühenduste sisese ja ühenduste vahelise ühistegevuse;
  • haridusasutuste juhtide ühistegevuse;
  • õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamise.

Taotlusi võetakse vastu järgmiselt:

15. jaanuar:

  • Õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse toetuseks
  • Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks
  • Õpilaste ainealased olümpiaadide korraldamiseks
  • Õpilasürituste ja võistluste korraldamiseks

15. september:

Õpilasürituste ja võistluste korraldamiseks  

HARIDUSKOMISJONI RAHASTAMISOTSUSED

ROL juhatuse otsus nr 82 – hariduskomisjoni otsused 2023

ROLi juhatuse otsus nr 9 – hariduskomisjoni otsused I 2022

Haridustoetuse taotlusvorm,  eelarve

Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
Taotlus esitada e-posti aadressile haridus@raplamaa.ee

Aruanne aruanne

Aruanne (täidetud aruande tabel, arved ja maksekorraldused) esitada e-posti aadressile haridus@raplamaa.ee