Aineühendused

Raplamaa aineühendused

Seisuga 01.01.2019

  Aineühendus Kontaktisik Kool
1. Eesti keel Maarika Lips Rapla Gümnaasium
2. Inglise keel Päivi Aljamaa Kaiu Põhikool
3. Saksa keel Ülle Kasemaa Märjamaa Gümnaasium
4. Vene keel Lily Kononova Kaiu Põhikool
5. Matemaatika Katrin Rõigas
Siiri Sussi
Rapla Kesklinna Kool
Rapla Vesiroosi Kool
6. Füüsika Toivo Niinemets Kohila Gümnaasium
7. Keemia Luule Nikopensius Rapla Kesklinna Kool
8. Bioloogia ja geograafia Edith Maasik
Helle Kiviselg
Kohila Gümnaasium
Juuru Ed.Vilde Kool
9. Inimeseõpetus Riina Meidla Märjamaa Gümnaasium
10. Kehaline kasvatus Ingrid Lenk Rapla Vesiroosi Kool
11. Kunstiõpetus Anu Roosild Kohila Gümnaasium
12. Muusikaõpetus Urve Uusberg Rapla Gümnaasium
13. Käsitöö ja kodundus Anneli Ülemaante Valgu Põhikool
14. Töö- ja tehnoloogiaõpetus Eedo Lubi Rapla Vesiroosi Kool
15. Klassiõpetajad Kaia Poom
Marika Hõbemäe
Juuru Ed.Vilde Kool

Kaiu Põhikool

16. Lasteaiaõpetajad Kristina Lee Kohila LA „Sipsik“
17. Lasteaiajuhtid (RAJU) Anu Kaeval Prillimäe LA „Põnnipere“
18. Koolijuhid (RKJÜ) Hannes Vald Kaiu Põhikool