Aineühendused

Raplamaa aineühendused

Seisuga 01.09.2019

  Aineühendus Kontaktisik Kool
1. Eesti keel Maarika Lips Rapla Gümnaasium
2. Inglise keel Päivi Aljamaa Kaiu Põhikool
3. Saksa keel Ülle Kasemaa Märjamaa Gümnaasium
4. Vene keel Lily Kononova Kaiu Põhikool
5. Matemaatika Siiri Sussi Rapla Vesiroosi Kool
6. Füüsika Toivo Niinemets Kohila Gümnaasium
7. Keemia Luule Nikopensius Rapla Kesklinna Kool
8. Bioloogia ja geograafia Edith Maasik Kohila Gümnaasium
9. Inimeseõpetus Riina Meidla Märjamaa Gümnaasium
10. Kehaline kasvatus Ingrid Lenk Rapla Vesiroosi Kool
11. Kunstiõpetus Anu Roosild Kohila Gümnaasium
12. Muusikaõpetus Urve Uusberg Rapla Gümnaasium
13. Käsitöö ja kodundus Anneli Ülemaante Valgu Põhikool
14. Töö- ja tehnoloogiaõpetus Eedo Lubi Rapla Vesiroosi Kool
15. Klassiõpetajad Marika Hõbemäe Kaiu Põhikool
16. Lasteaiaõpetajad Kristina Lee Kohila LA „Sipsik“
17. Lasteaiajuhid (RAJU) Anu Kaeval Prillimäe LA „Põnnipere“
18. Koolijuhid (RKJÜ) Hannes Vald Kaiu Põhikool