Strateegiadokument

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2019-2022 on 7. novembrist kuni 21. novembrini 2018 avalikult välja pandud.

Ettepanekuid ja märkuseid saab arengustrateegia kohta esitada kuni 21. novembrini 2018 e-posti aadressile rol@raplamaa.ee.

Maakonna arengustrateegia materjalid

  1. Maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu (16.11.2018 versioon);
  2. Tegevuskava 2019-2022 eelnõu (16.11.2018 versioon);
  3. Investeeringute kava 2019-2022 eelnõu (16.11.2018 versioon);
  4. Raplamaa olukorra analüüs (31.10.2018 versioon).