Strateegiadokument ja tegevuskava

Kõikide maakonna valdade volikogudes heaks kiidetud Raplamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019. Kehtiv Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 on heaks kiidetud kõikide Raplamaa kohalike omavalitsuste volikogude detsembrikuu 2020 otsustega.

Maakonna arengustrateegia ja sellega seonduvad dokumendid:

  1. Raplamaa arengustrateegia 2035+;
  2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024.