Strateegiadokument ja tegevuskava

Kõikide maakonna valdade volikogudes heaks kiidetud Raplamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019. Kehtiv Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 on heaks kiidetud kõikide Raplamaa kohalike omavalitsuste volikogude jaanuarikuu 2020 otsustega.

Maakonna arengustrateegia ja sellega seonduvad dokumendid:

  1. Raplamaa arengustrateegia 2035+;
  2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023.

***

Maakonna arengustrateegia uus tegevuskava 2021-2024 on suunatud kõikide omavalitsuste volikogudesse esimesele lugemisele. Tagasisidet ootame oktoobrikuu lõpuks.