Strateegiadokument

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on maakonna kõikide valdade volikogudes heaks kiidetud ja hakkavad kehtima 15. jaanuarist 2019.

Maakonna arengustrateegia ja sellega seonduvad dokumendid:

  1. Raplamaa arengustrateegia 2035+;
  2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022;
  3. Raplamaa olukorra analüüs.