Strateegiadokument

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on maakonna kõikide valdade volikogudes heaks kiidetud ja kehtivad alates 15. jaanuarist 2019.

Maakonna arengustrateegia ja sellega seonduvad dokumendid:

  1. Raplamaa arengustrateegia 2035+;
  2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022;
  3. Raplamaa olukorra analüüs.

 

Koostatud on uus Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023. Eelnõu on saadetud kõigi maakonna kohalike omavalitsuste volikogudesse arutamiseks ja heakskiitmiseks.