Maakonna mainekujunduse ja kohaturunduse strateegia

Raplamaa Omavalitsuste Liit koos oma liikmete (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlike koostööpartneritega (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu) koostab maakonna mainekujunduse ja kohaturunduse strateegiat. Strateegia koostamise arutelusse on kaasatud teisigi asjassepuutuvaid institutsioone ja inimesi.