Maakonna rahuloluküsitlus ja uuselanike küsitlus

Rahuloluküsitlus viidi Raplamaal läbi 22.-31. mail 2020. Eesmärgiks oli küsitleda vähemast 100 inimest igast neljast kohalikust omavalitsusest. Algselt tänavaküsitlusena kavandatud küsitlus vormistati ka veebis vastamiseks sobivale kujule. Tänavaküsitluse ja veebiküsitluse kaudu saadi 910 vastust.

Uuselanike küsitlus viidi Raplamaal läbi 25. maist 9. juunini 2020. Eesmärgiks oli küsitleda vähemasti 100 inimest maakonna peale, sh umbkaudu 25 igast neljast kohalikust omavalitsusest. Küsitlus oli kavandatud telefoniintervjuuna ning viidi suures osas sellisena ka läbi. Osaliselt täideti küsitlusvorm ka veebis. Küsitluse kaudu saadi 98 vastust.

Küsitluste tulemused on lähtekohaks strateegia ja tegevuskava fookuse määramisel ning konkreetsete tegevuste kokkuleppimisel maakonna maine tõstmiseks ja ligitõmbavuse suurendamiseks.

Küsitluste tulemusi tutvustati esmakordselt 18. juunil Kabalas ühisel aruteluseminaril. Lühike ülevaade tulemustest ilmus 26. juunil ka maakonnalehes Raplamaa Sõnumid.