Dokumendiregister

Arengufondi dokumendiregister. Dokumendiregister sisaldab sihtasutuse dokumente kuni selle tegevuse lõpetamiseni.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu sihtkapitali “Arengufond” dokumendid kajastuvad alates 2024. aastast ROL üldises dokumendiregistris.