Põhikiri

Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi põhikiri on kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu 25.09.2020 otsusega nr 67.