Põhikiri

Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi põhikiri on kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu 28.09.2017 otsusega nr 42.