Blanketid

Taotlemine

Taotluse esitamisel on vajalik Arengufondile esitada järgmised dokumendid

  1. Projektitoetuse taotlusvorm
  2. Lisa 1 – Taotluse sisuline põhjendus  (lisada vabas vormis)
  3. Lisa 2 – Projekti ajakava (lisada vabas vormis)
  4. Lisa 3 – Projekti eelarvevorm

Aruandlus

Projekti aruanne esitatakse lepingus määratud kuupäevaks:

  1. Projekti aruandevorm
  2. Projekti finantsaruande vorm