Taotlemine ja aruandlus

Arengufondi 2024 toetusvoor toimus 2. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2024 SPOKU veebikeskkonnas. 2024 taotlusvoor on suletud.

Uued aruandevormid on SPOKU veebikeskkonnas kättesaadavad ja täidetavad alates 29. märtsist 2024. Aruanded tuleb esitada projekti rahastamislepingus kokku lepitud tähtajaks.

Kui taotleja soovib esitada taotlust ka 2025. aastal, siis peab olema aruanne esitatud hiljemalt 31. jaanuaril 2025.