EESTI VAJAB RIIGIREFORMI

AVALIK PÖÖRDUMINE

Raplamaa Omavalitsuste Liit
23. märts 2015

Raplamaa omavalitsuste juhid kutsuvad koostööle – teeme Eesti riigikorralduse lihtsamaks ja paremini toimivaks! EESTI VAJAB RIIGIREFORMI
Ajal, kui Riigikogu valimistulemused veel välja kuulutamata ja valitsuskoalitsiooni läbirääkimised pooli, otsustasid Rapla maakonna omavalitsuste juhid teha avaliku pöördumise Eesti riigikorralduse teemal.

Vallavolikogude esimehed ja vallavanemad on pingsalt jälginud erakondade konsultatsioone valitsuse moodustamiseks. Meid teeb murelikuks, et peateemadeks on vaidlused valimisprogrammide erisuste ning ühisosade leidmisel. Me pole rahul, et riigireformi käsitletakse kui vajadust ühendada omavalitsusi ehk siis pelgalt haldusterritoriaalsete ümberkorralduste mõistes. Kahjuks pole olnud kuulda, et kõneldaks põhiprobleemidest, Eesti lähiaastate arengusuundadest, riigivalitsemise terviklikkusest.

Me tahame tuletada meelde, et Eesti rahvastik kahaneb ja vananeb ning töötegijad (maksumaksjad) ei suuda pidada ülal tänast riigiaparaati ega rahastada kasvavaid sotsiaalkulutusi. Maapiirkonna omavalitsusjuhtidena teame, et arenguerinevused võrreldes linnapiirkondadega üha suurenevad. Kahjuks tunnetame ka seda, et avalike põhiteenuste kättesaadavust on järjest raskem tagada.

Rapla maakonna omavalitsusjuhid ootavad peagi kogunevalt Riigikogu koosseisult ja uuelt Vabariigi Valitsuselt riigi toimimise tõhustamist ja kaasajastamist. Peame vajalikuks, et Vabariigi Valitsus ja Riigikogu algatavad 2015. a. Eesti riigikorralduse kõiki tasandeid hõlmava riigireformi!

Eesti riigikorraldus peab olema lihtne, selge ja läbipaistev keskvalitsusest kuni omavalitsuseni. Vajame riigireformi, mis täpsustab Eesti arengu prioriteedid, erinevate haldustasandite kohustused ja vastutuse.

Lisatud Raplamaa omavalitsuste avalik pöördumine, millele on andnud allkirja kõik volikogude esimehed ja vallavanemad.

Täiendav info:

Margus Jaanson
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
5063873

Silvi Ojamuru
Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht 5047988