Rapla Vallavolikogu tegi ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise konsultatsioonideks

Rapla Vallavolikogu 24. septembri 2015 istungil võeti vastu otsus nr 42, mille poolt hääletasid kõik kohalolnud volikogu liikmed (23). Otsustati teha maakonna kõigile kohalikele omavalitsustele ettepanek alustada konsultatsioone Rapla maakonna valdade senise haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks.

Konsultatsioonide käigus püütakse saada ülevaadet, kas vallad on huvitatud omaalgatuslikust maakonna haldusterritoriaalse korralduse muutmisest. Otsuse vastuvõtmisega ei kaasne automaatselt ettepaneku tegemist maakonna ülejäänud valdadele ühinemisläbirääkimiste algatamiseks.

Volikogu esimehe Tarmo Luki sõnul on kogu protsessi eesmärk Rapla maakonna tasakaalustatud arengu tagamine.