Omavalitsuste liidud esitasid pöördumise kaitsealadelt saamata jääva maksutulu kompenseerimiseks

Kõikide maakondade omavalitsuste liidud on esitanud ühise pöördumise Riigikogu maaelu komisjonile, Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumile, millega soovitakse maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõige 1 punkt 11 ja lõige 2 kohaselt saamata jääva maksutulu kompenseerimist kohalikele omavalitsustele.

Täna on olukord, kus maamaksuseaduse mitme paragrahvi alusel on looduskaitse all olevad maad kas osaliselt või täielikult maksust vabastatud. Samas on maamaksu näol tegemist ainsa kõige kindlama maksutuluga, mille suuruse saab omavalitsus ise lubatud piirides kinnitada ja mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksuseaduse sätete alusel jääb Eesti omavalitsustel aastas saamata 2,44 mln eurot. Maakondlikud omavalitsuste liidud on üksmeelel, et eelpool mainitud puudujääk peab laekuma omavalitsuste eelarvesse.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Lauri Luuri sõnul on käimasolev haldusreform suurepäraseks võimaluseks avada kogu omavalitsuste rahastamise mudel ning vaadata see ringi selliselt, et omavalitsuste finantsautonoomia suureneks ning tasandusfondi saajate osakaal väheneks. Maks

usüsteemi oluliselt muutmata jääb selleks ainult kaks allikat – maamaks ja tulumaks, mis omakorda võiks olla maakondade ja omavalitsuste lõikes diferentseeritud.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe, Mailis Kogeri, sõnul ei sea omavalitsusjuhid kahtluse alla loodusväärtuste hoidmise vajalikkust, kuid küsimus on selles, kes nende eest maksma peaks. Need on meie ühised loodusväärtused ning on üsna õiglane kui kate sellisele kulule leitakse samast allikast ehk RMK kasumist. Kohalike eelarvete täiendava surve alla seadmine ei ole õige ega õiglane, kuna lisaks maamaksu vabastustest saamata jäävale tulule ei ole omavalitsustele laekuvat tasandusfondi eraldist viimase 8 aasta jooksul sisuliselt tõstetud.

Maakondlikud omavalitsuste liidud on moodustatud maakonna ja oma liikmete esindamiseks ning ühiste huvide kaitsmiseks. Eestis on 15 omavalitsuste liitu.

Lisainfo:
Lauri Luur
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
juhatuse esimees
52 37 966
lauri@pol.parnumaa.ee

Mailis Koger
Võrumaa Omavalitsuste Liit
juhatuse esimees
5305 5555
mailis@vorumaa.ee