Rapla avaliku koosoleku pöördumine

17. augustil 2016 Rapla Kultuurikeskuses toimunud avalikul koosolekul osales 42 isikut (nimed ja allkirjad registreerimislehel). Esindatud olid ettevõtjad, sõidukoolitajad, omavalitsusjuhid ja neljast maakonnast – Rapla-, Jõgeva-, Tartu- ja Viljandimaalt.

Raplamaa ettevõtjad, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Rapla Maavalitsus ja Rapla Vallavalitsus on kolme kuu vältel pidanud kirjavahetust Maanteeameti juhtidega, pöördunud nii peaministri, riigihalduse ministri kui majandus- ja taristuministri poole, et edasi anda Raplamaa elanike, ettevõtete ja autokoolide esindajate tõsist rahulolematust seoses Maanteeameti Rapla esinduses toimuvaga. Kahjuks on saadud vaid põiklevaid või senist tegevust õigustavaid vastuseid.

Selleks, et tagada kodanikke ja ettevõtjaid rahuldavate teenuste kättesaadavus, otsustati koosolekul veel kord sõnastada konkreetsed nõudmised Maanteeameti Rapla teenindusbüroo töö korraldamiseks ja esitada need Eesti Vabariigi Valitsuse liikmetele:

Rapla teenindusbüroo tööaeg teisipäevast reedeni kell 9.00–17.00, kõik toimingud võimalikud. Teenindusbüroos peab olema üks statsionaarne bürootöötaja. Teenindusbüroos peab olema üks põhikohaga eksamineerija. Teenindusbüroos peab olema üks registreerimiseelset ülevaatust teostav töötaja. Rapla teenindusbüroos peab säilima A- ja B-kategooria eksamite sooritamise võimalus (olenemata elukohast). C, D, E ja T-kategooria eksamite sooritamise võimalus Kehtna Kutsehariduskeskuses (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool).

Arvestades kahetsusväärselt negatiivseid kogemusi Maanteeameti juhtidega suhtlemisel ja nende arrogantset käitumist, nõuab koosolek Maanteeameti juhtkonna tagasiastumist.

Selleks, et tõhustada edasist tegevust ning kasutada kodanikuühiskonnale kohaseid võimalusi, samuti arvestades varasemaid häid kogemusi (MTÜ Avalikult Rail Balticust), otsustas koosolek asuda looma üle-Eestilist laiapõhjalist mittetulundusühingut, et seista kodanikele vajalike avalike teenuste säilimise eest, nii et Eesti oleks igal pool Eestis, mitte ainult Tallinnas.

Osalenute nimel

Margus Jaanson, Raplamaa Omavalitsute Liidu juhatuse esimees, Juuru vallavanem

Rene Kokk, Jarex Invest OÜ/Kuusiku Haagisekeskus juht ja omanik

Merle Jõulu, Agomer Rehvid OÜ müügijuht