Rapla ühinemislepingu projekt saadeti volikogudesse 12.augustil

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallajuhid andsid oma viimasel ühisel koosolekul heakskiidu ühinemislepingu projektile ning suunasid selle vallavolikogudesse esimesele tutvustamisele. Lepingu eelnõu koostamisel osalesid omavalitsuste valdkonnaspetsialistid, -ametnikud, vallajuhid ja haldusreformi konsultandid. Ühinemislepingu projektile lisaks on koostamisel lepingu seletuskiri, plaanitakse ühiseid investeeringuid ja kavandatakse jätkutegevusi 2017.a.

Raikküla vallavolikogu istung, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti, toimub 23.augustil. Rapla vallavolikogu koguneb 25.augustil ja Kaiu vallavolikogu 31.augustil. Kõikidelt vallavolikogudelt oodatakse septembrikuus lepingu parandus- ja muudatusettepanekuid.

Ühinemislepingu projekt koos vajalike lisadega pannakse avalikule väljapanekule oktoobris ja siis korraldatakse ka piirkondlikud rahvakoosolekud ühinemistingimuste tutvustamiseks. Novembris korraldatakse rahvaküsitlused elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Hiljemalt 31.detsembriks peavad vallavolikogud ühinemislepingu koos lisadega allkirjastama.

Rapla ühinemispiirkonnas oodatakse endiselt ühinemisläbirääkimistele ka Juuru, Järvakandi ja Kehtna valdasid.

Rapla ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda Raplamaa infoportaalis http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/haldusreform/

Silvi Ojamuru
HR koordinaator