Märjamaa ühinemisgrupi ühinemislepingu avalikustamine ja rahvakoosolekud