1. oktoober nimetatakse riiklikuks tähtpäevaks – Omavalitsuspäevaks

Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva tähistati 4.10.2016 omavalitsuspäevaga Riigikogu Konverentsikeskuses. Teadaolevalt jõustus 1.10.1866 meie esimene avaliku halduse seadus – Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male. Alates 1.10.1990 asuti taastama omavalitsuslikku staatust, esimestena said selle Muhu vald ning Kuressaare linn.
Korralduskomitee on Omavalitsuspäevale ette valmistanud ettepaneku Riigikogule muuta 1. oktoober riiklikuks tähtpäevaks – Omavalitsuspäevaks.

Eesti I Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees, MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne märkis, et käesoleval aastal tähistame 150. aasta möödumist Eesti avaliku halduse loomisest. Kuivõrd Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male hõlmas lisaks Eestile ka Lätit, siis on väga hea meel, et koos Eesti riigijuhtidega on ka Läti peaminister Māris Kučinskis lubanud oma tervituse saata. Lääne lisas, et Omavalitsuspäev on austusavaldus senistele Eesti kohalikku omavalitsust loonud ja arendanud põlvkondadele. Üha enam leiab toetust ettepanek, et tähistada Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva, st Omavalitsuspäeva, ka riikliku tähtpäevana.
Lääne pidas eriti tähtsaks, et kuna mitmed probleemid on kuhjunud, siis nende lahendamine on võimalik üksnes riigi ja kohaliku omavalitsuse poliitikute, spetsialistide ja teadlaste koostöös. Seda mõistsid meie esivanemad ja aeg oleks sellest ka tänapäeval õppust võtta, et tegelikult toimiva partnerlussuhte alusel edasi arendada omavalitsussüsteemi, mis efektiivsuse kõrval ei jätaks arvestamata valla ja linna elanike olulisi vajadusi ning omavalitsuste õigust ja võimet ise oma elu korraldada.

Omavalitsuspäeva korraldab jätkuvalt koostöövõrgustik: MTÜ Polis, Riigikogu, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

Lisainformatsioon:
Sulev Lääne
MTÜ POLIS asepresident
5017282